Diplomas
 
26. Stabelbar karmstol/Stacking armchair "Anselm"
M, D, O
Design/Designer: Åke Axelsson
Producent/Manufactured by: Galleri Stolen AB

Juryn: …för sin stramhet. Tillverkad i bok, sits och rygg i vitmålad plywood.

Jury’s comment: ...for its austerity. Made of beech; the seat and back are plywood painted white.

27. Stol/Chair "Tor"
M, O
Design/Designer: Olle Anderson
Producent/Manufactured by: Gemla Möbler AB

Juryn: En 30-talsstol, sedermera bortglömd, utmärkt bearbetad och vidareutvecklad till en stolen "Stol", i oljad bok med skinnsits. En byggkloss för rummet.

Jury’s comment: A chair of the 30s, later forgotten, excellently revised and further developed into a chair called Chair. Oiled beech with a leather seat. A building block for the room.

30. Bänk/Bench "Älgen" (=Moose)
M, O, H
Design/Designer: Stefan Pryde
Producent/Manufactured by: Hultman

Juryn: Elegant, välproportionerad, associationsrik och smått pampig soffa "mellan uteoch inne". Materialet är tätvuxen lärk eller fur, obehandlad eller oljelaserad med pigment

Jury’s comment: An elegant, well-proportioned, somewhat pompous sofa, rich in associations, "between out and in". The material is densely grown larch or fir, untreated or oil-glazed with a pigment.

 

28. Byggbart bänksystem/Knock-down bench system
M, O
Design/Designer: Björn Dahlström
Producent/Manufactured by: Cbi/Klara

Juryn: I all enkelhet en utmärkt svensk form. Finns med raka respektive böjda bänkar.

Jury’s comment: Excellent Swedish design in all its simplicity. Available with either straight or curved benches.

29. Skåp för CD- och CD-ROM-förvaring/CD och CD-ROM storage cupboard
M, D, H
Design/Designer: Ulf Hanses
Producent/Manufactured by:
Hanses Design AB

Juryn: Möbler som signal, tecken eller symbol. Ett komplement till tavlorna på väggen. Skåpen är tillverkade av MDF-board och lackerade i högblanka färger.

Jury’s comment: Furniture as a signal, sign, or symbol. A complement to the pictures on the wall. The cupboards are made of MDF board and painted in bright, glossy colors.

31. Stol/Chair "Akvarium" (= Aquarium)
M, D, O
Design/Designer: Thomas Sandell
Producent/Manufactured by: Gärsnäs AB

Juryn: Nostalgisk i sitt uttryck, dock modernt dimensionerad. Luftig och ren. Lackerad bok

Jury’s comment: Nostalgic in expression, but modern in dimension. Airy and clean. Painted beech.

more . . .

 

32. "Divi" design system
M, D, O, H
Design/Designer: Bror Boije
Producent/Manufactured by: Horreds Möbel AB

Juryn: Designsystem för kontoret/hemarbetsplatsen. Kombinerbarhet till etablerad serie från samma tillverkare öppnar för ett mycket stort användningsområde. Skärmvägg, förvaring och arbetsplats i björk

Jury’s comment: A design system for the office or home workplace. Since it can be combined with an established series from the same manufacturer, it has a very wide range of applications. A divider wall, storage and workplace of beech.

 

 

Back to