Diplomas

12. Livvästventil/Life jacket valve
ID, D
Design/Designer: Tor Christiansson, C M Hammar AB och/and Peter Nordgren, Industriell Design AB
Producent/Manufactured by:
C M HammarAB

Juryn: Välgenomfört designarbete som resulterat i en pålitlig och servicevänlig lösning för en livsviktig produkt. Genom att placera ventilens gasbehållare på insidan av västen har man vunnit många fördelar gentemot existerande livvästventiler, t ex har den gjorts mindre och blåser bara upp västen när den sänks ned i vatten, gasbehållaren skyddas från korrosion och kan inte haka fast.

Jury’s comment: A well carried out design project which has resulted in a reliable, service-friendly solution for a vital product. Placing the gas cylinder for the valve inside the jacket gives many benefits compared with existing life jacket valves. For example, it has been made smaller and inflates the jacket only when lowered into the water. The gas cylinder is protected from corrosion and cannot catch on anything.

 

13. Personbil/Passenger car "Volvo C 70 Coupé"
ID, D, H
Design/Designer: Peter Horbury, José Diaz de la Vega och/and Anders Gunnarson
Producent/Manufactured by: Volvo Personvagnar AB

Juryn: En lössläppt men ändå i traditionen välförankrad Volvo som känns som anslag till en ny designera.

Jury’s comment: An unbridled Volvo which is nevertheless well anchored in tradition, feeling like the beginning of a new design era.

14. Essem-krok/Hook "Mama"
Ö, O, H
Design/Designer: Jonas Bergfeldt
Producent/Manufactured by:
AB Skogslunds Metallgjuteri

Juryn: En produkt som utan att vara patetisk går förbi allt förnuft rakt in i hjärtat oavsett ålder.

Jury’s comment: A product which, without being pathetic, passes by all reason straight into the heart regardless of age.

 

15. Medicindoseringsapparat/Medicine dosage unit "Careousel"
ID, O, H
Design/Designer: Gustav Wikman
Producent/Manufactured by:
PharmaCell AB

Juryn: En produkt som frigör vårdtid genom säker programmering och dosering av mediciner. Enkel och självklar design som svarar mot ett ökande behov.

Jury’s comment: A product that saves healthcare time with reliable programming and dosage of medicines. A simple, obvious design to meet a growing demand.

16. Analysintrument/ Analysis intrument "Soctex Avanti"
ID, O, H
Design/Designer: Thomas Waldner, Richard Lindahl Design
Producent/Manufactured by: Perstorp Analytical Tectator AB

Juryn: Elegant och funktionell apparatdesign i en annars slätstruken bransch känd för tekniska specialmaskiner gjorda i korta serier.

Jury’s comment: An elegant and functional apparatus in an otherwise boring sector known for specially technical equipment produced in short runs.

 

17. Båtar och hamnsektion i vattenleksystem/Boats and harbor section in water play system
ID, D
Design/Designer: Björn Dahlström
Producent/Manufactured by: Aquaplay AB

Juryn: Aktiverande, roligt tillskott till ett leksystem med stora variationsmöjligheter. Fin formgivning med rätt motorisk nivå och utrymme för fantasilek.

Jury’s comment: An activating, fun-to-use addition to a play system with a wide variety of possibilities. Fine design, at the correct motor level and leaving room for imaginative play.


more . . .

 
18. Baby hink-set/Baby pail set
ID, D, H
Design/Designer: Ulf Hanses/
Playsam
Producent/Manufactured by: Brio AB

Juryn: Vänliga leksaker med knubbig form dimensionerade för de minsta barnen.

Jury’s comment: Ordinary toys with a chubby shape dimensioned for the youngest children.

 

 

Back to