Honorable Mention


 
4. Tryckt linnetextil/Printed flax fabric
T, D, H
Design/Designer: Lisel Garsveden
Producent/Manufactured by: IKEA of Sweden AB

Juryn: Tygtrycken "Tammy", "Bibbi", "Isotta" och "Jill" har ett nytt friskt och fräscht uttryck målat med artistisk lätthet. Linets speciella karaktär stämmer väl överens med färg- och formspråket. Kollektionen visar hur en omsorgsfullt utförd industritillverkad textil kan bära med sig handens känsla och färgens sinnlighet och dessutom vara tillgänglig för många människor. Spännande att se hur det miljövänligt odlade linet, som är ett bra alternativ till bomull, här används på ett nytt sätt. 150 cm bredd.

Jury’s comment: The printed fabrics "Tammy", "Bibbi", "Isotta" and "Jill" have new, fresh expressiveness painted with artistic lightness. The special character of flax well matches the color and design. The collection shows how an industrial fabric that is carefully produced can carry well with the sensitivity of the hand the sensuousness of color, and also be accessible to many people. It is exciting to see how environment-friendly flax, which is a good alternative to cotton, has been used in a new way. 150 cm wide.

5. Huvudburen display/Head-mounted Display
ID, O
Design/Designer: No Picnic
Producent/Manufactured by: Ericsson Saab Avionics AB

Juryn: En produkt med ett eget och starkt formspråk där många funktionella och ergonomiska krav kombinerats. Ett futuristiskt uttryck där stor möda och uppfinningsrikedom lagts ned på hantering och säkerhet. Bärs på huvudet, med två displayer – en för vardera ögat – vilka ger färgbilder med stort synfält i stereo. Tillverkad i kolfiber och aluminium.

Jury’s comment: A product with an individualistic, strong design in which many functional and ergonomic demands have been combined. Futuristic expression in which great effort and inventiveness have been put into handling and safety. It is worn on the head, with two displays – one for each eye – which give color images with a wide stereo field of view. Made of carbon fiber and aluminum.

 

6. Textiltryck/Printed fabric "Komplisserat"
T, D, O
Design/Designer: Lena Bergström
Producent/Manufactured by: Ljungbergs Textiltryck i Floda AB

Juryn: Utsökt enkel och självklar formgivning med stram 90-talskänsla, där plisseringen ger en extra dimension till uttrycket. Bomull/polyester, 80 cm bredd.

Jury’s comment: An exquisitely simple and self-evident design, with an austere sense of the 90s, in which pleats give an extra dimension to the artistic expression. Cotton and polyester, 80 cm wide

.more . . .

 

Back to