Diplomas Grafisk Design/Graphic Design
  82. Katalog/Catalogue. GD, O, H
Design/Designer: Villmer Reklambyrå
Uppdragsgivare/Client: Ulf Rollof

Juryn: Ulf Rollof inspirerar återigen en formgivare till en fri tolkning av hans verk. Uttrycksfull och modern.

Jury’s comment: Once again Ulf Rollof inspires a designer to provide a free interpretation of his work. Expressive and modern.

  83. Butiksaffischer/Shop posters. GD, H
Design/Designer: Villmer Reklambyrå
Uppdragsgivare/Client: Synsam

Juryn: Butiksaffischer med humor som skapar eftertanke. Vackert stillebenfotografi av Frederik Lieberath.

Jury’s comment: Shop posters with a sense of humor which fosters reflection. Beautiful still life photographs by Frederik Lieberath.

84. Svenska Dagbladet/City.GD, D, H
Design/Designer: Ulf Norlén
Producent/Manufactured by: Svenska Dagbladet

Juryn: När dagstidningar inser att hög kvalitet på form och fotografi är viktigt blir det så här bra! City, där varje nummer produceras på 3,5 dagar, känns ständigt aktuell, med en journalistisk integritet som skapar en unik profil bland alla fredagsbilagor. En plantskola för nya fotografer.

Jury’s comment: When daily newspapers realize that high quality in form and photography are important, they can be this good! Each issue of City is produced in 3,5 days. It always feels contemporary, with journalistic integrity creating a unique image among all the Friday supplements. A nursery for new photographers.

 

85. Direktreklam/Direct mail advertising. GD, H. Design/Designer: Stenström & Co. Uppdragsgivare/Client: SPP

Juryn: Omsorgsfull liten trycksak distribuerad i brevlådan. Direktreklam man skulle vilja se oftare, helst framställd på ett miljövänligt sätt och återvinningsbart.

Jury’s comment: A careful little booklet sent in the mail. We would like to see direct mail advertising more often, preferably produced in an environment-friendly way and recyclable.

86. Poesi- och prosasamling/Poetry and prose collection "Match".GD, D, H. Design/Designer: Anders Malmströmer/Main Uppdragsgivare/Client: Per Hagman

Juryn: Diktsamling som ett "fanzine". Per Hagman tolkas i en klassisk form utförd på ett respektlöst sätt.

Jury’s comment. A collection of poetry like a fanzine. Per Hagman is interpreted in classic form which is produced in a disrespectful way.

 

87. Bok/Book "Enkoppkaffe" GD
Design/Designer: Lotta Thunberg
Uppdragsgivare/Client: Leander Malmsten

Juryn: Susan Weil har i tolv års tid skrivit en dikt och tecknat en bild varje morgon tillsammans med sitt morgonkaffe. Detta har resulterat i en sympatisk bok.

Jury’s comment: Every morning for twelve years Susan Weil has written a poem and drawn a picture together with her morning coffee. This has resulted in a sympathetic book.

88. Grafiskt material till kollektion/Graphic material for the collection "Kärna". GD, H
Design/Designer: Nygårds Maria Bengtsson Uppdragsgivare/Client: Östgöta Hemslöjd

Juryn: En mycket personlig skapelse till en trendbefriad klädformgivare. Den grafiska manualen är både lustfylld, enkel och praktisk med de fyra stämplarna som grundtema.

Jury’s comment: A very personal creation for a fashion designer who is not tied down by trends. The graphic manual is pleasurable, simple and practical, with the four stamps as a basic theme

Back to