Diplomas Grafisk Design/Graphic Design
  73. Böcker/Books. GD
Design/Designer: Joel Berg, Niclas Sellebråten, Francesco Clemente. Uppdragsgivare/Client: Leander Malmsten

Juryn: Ett bokförlag med hög ambitionsnivå som vågar tro på den grafiska formens styrka. Moderna uttryck som skiljer sig från den traditionella bokutgivningen. Konsekvent.

Jury’s comment: A publisher with a high level of ambition who dares to believe in the strength of graphic design. Modern forms of expression distinguish themselves from traditional books. Consistent.

  74. Affisch/Poster "Farkosten" GD, D
Design/Designer: Fredrik Neppelberg. Uppdragsgivare/Client: Sveriges Radio P2

Juryn: En beundransvärd uppdragsgivare. Med känslig hand har formgivaren tolkat en opera i silver och svart.

Jury’s comment: An admirable client. With a sensitive hand, the designer has interpreted an opera in silver and black.

  75. Frilansboken/Freelance book 96 och/and 97 GD. Design/Designer: Gabor Palotai
Uppdragsgivare/Client:
Arvinius Förlag

Juryn: Moderna grafiska experiment som tar för sig. Bildar en fin inledning till en bok om frilansande kreatörer.

Jury’s comment: Modern graphic experiments that help themselves. A fine introduction to a book about freelance creative artists.

  76. Fotobok/Photo book.GD, D
Design/Designer: Lars Hall
Uppdragsgivare/Client: Hasselblad Center

Juryn: Stor fotograf förpackad med respekt. Högsta möjliga tryckkvalitet i ett passande format.

Jury’s comment. A great photographer packaged with respect. The highest possible printing quality in a suitable format.

  77. Fotobok/Photo book.GD, D
Design/Designer: Henrik Nygren
Uppdragsgivare/Client: Fotograf Björn Keller

Juryn: Avskalad presentation av fotograf Björn Keller. Med föredömligt tryck, pappersval och underordnad typografi.

Jury’s comment: A bare presentation of photographer Björn Keller. With admirable printing, choice of paper and subordinated typography.

78.CD-skivor/Compact discs.GD, D
Design/Designer: Kent Nyberg
Producent/Manufactured by: Atrium/Warner Music Sweden

Juryn: Skandinavisk samtida klassisk musik förpackad i en lekfull, stram och överraskande form. Vackra fotografier av Martina Hoogland Ivanov kontrasterar mot det känsliga materialvalet. Miljöminus för överförpackning.

Jury’s comment: Contemporary Scandinavian classical music packed in a playful, severe and surprising form. The beautiful photographs by Martina Hoogland Ivanov contrast with the sensitive choice of material. Excessive packing gives bad marks for the environment.

 

79. DN Månadsmagasin/DN Monthly Magazine. GD, D, H.Design/Designer: Magazine AB. AD: Ulf Berlin och Karin Jacobsson. Peter Alenäs och Pompe Hedengren för Dagens Nyheter. Producent/Manufactured by:Dagens Nyheter

Juryn: Ett månadsmagasin som blev en överraskande och inspirerande produkt varje månad. När både form och fotografi fick bre ut sig ordentligt blev det så här bra! Tyvärr nedlagt.

Jury’s comment: A magazine that became a surprising and inspiring product every month. Things could turn out this well when both form and photography were allowed to expand broadly. Unfortunately no longer published.

  80. Affischer/Posters. GD
Design/Designer: Gabor Palotai
Uppdragsgivare/Client: Tidskriften Divan

Juryn: Snygg affisch i lekfull form som för tankarna till Bauhausexperiment.

Jury’s comment: Smart-looking posters in a playful form which make one think of Bauhaus experiments.

  81. Bok och affisch/Book and poster "Reningsverk" GD
Design/Designer: HC Ericson
Uppdragsgivare/Client: Carlsson Bokförlag

Juryn: En bok man blir glad av. "Reningsverk" framhäver både det grafiska hantverket och det typograferade ordet. Fantastiskt att få se en bok med 19 olika PMS-färger!

Jury’s comment: A book to make you happy. It emphasizes both graphic handicraft and the typography of words. It is amazing to see a book with 19 different PMS colors!

more . . .

 

 

 

Back to