JURYN SOM SKA BELÖNA DESIGN MED DESIGN S
Sveriges Reklamförbund, SVID och Svensk Form har tillsammans skapat Swedish Design Award för att belöna Sveriges bästa designlösningar med utmärkelsen ”Design S”.


Swedish Design Award vill visa att bra design kan ge bättre kommunikation, bättre affärer, bättre funktionalitet och bättre hållbarhet. Kort sagt, att bra design har en avgörande betydelse. Kreativa produkter och tjänster inom alla tänkbara områden är välkomna.

Nu är juryn för Swedish Design Awards utsedd.
Juryn som ska belöna Sveriges bästa designlösningar
med Design S består av: Juryn
Ordförande, Björn Dahlström, Dahlström Design

Lisbeth Svengren, PhD Design Management Stockholms Universitet
Antony Ford, Project Director for Consumer Innovation, Electrolux
Jari Ullako, creative director, Grow Partner
Katarina Grundsell, Marge Arkitekter
Calle Sjönell, creative director, Starring
Marie Wollbeck, creative director, Bas Brand Identity
Anders Kornestedt, creative director, Happy F&B
Fredrik Magnusson, creative director och CEO, Propeller

Viktiga datum
1 mars är bidrag är välkomna att skickas in.
24 mars är sista inlämningsdag för bidrag.
10-14 april beslutar juryn om vilka bidrag som nomineras till Design S och
därmed får vara i utställningen.
18-20 april beslutar juryn om vilka bidrag som tilldelas "Design S".
Första veckan i maj presenteras nominerade bidrag.
Den 18 maj delas "Design S" på Höglagret, Tellusområdet i Stockholm.
7 september lanseras utställningen.

Bedömning
Juryn belönar de bidrag som utmärker sig genom nyskapande och kreativitet,
och dessutom skattas högt utifrån minst ytterligare ett bedömningskriterium,
med ett "Design S" för utmärkt problemlösning med design som metod.

Med ansökan ska en uppsats bifogas som beskriver problem, lösning och
resultat, något som ger juryn möjlighet att bedöma bidragen utifrån dess
unika förutsättningar.


Juryn
Den gemensamma nämnaren för gruppen är givetvis designkompetens, men även
andra kunskapsområden kommer att finnas representerade. En grupp av
sakkunniga kommer att bistå juryn med expertkunskap inom till exempel miljö
och etiska frågor samt omvärldskunskap.

Bidrag
Ett bidrag består av en design samt en projektbeskrivning i vilken problem,
lösning och resultat för uppdraget presenteras. Uppsatsen består av maximalt
8000 tecken. Eventuella undersökningar som bekräftar uppsatsens resultat får
bifogas.

Uppsatsen är ett avgörande instrument för juryn att bedöma ett bidrag
utifrån dess unika förutsättningar, utan kategoriers begränsningar. Därför
har Swedish Design Award inga kategorier.

Bidrag ska lämnas in mellan den 1-24 mars 2006.

Bedömningskriterier
Kreativitet och nyskapande är det yttersta bedömningskriteriet. Bidrag som
uppfyller detta bedöms vidare utifrån andra, för den aktuella produkten
eller tjänsten, relevanta kriterier. Kreativitet och nyskapande ställs i
relation till de ramar problemet definierar i uppsatsen.Kreativitet
Hur kreativ/nyskapande är designlösningen?Affärsnytta
Bidrar designlösningen till ett företags affärsnytta, ökad försäljning,
lägre kostnader, förfining av ett erbjudande eller utveckling av en bransch?

Funktion
Hur bidrar designlösningen till att förbättra för mottagaren/målgruppen i
egenskap av användare i olika situationer?

Hållbarhet
Hur bidrar designlösningen till långsiktigt tänkande med hänsynstagande till
bland annat miljö-, ekonomi- och etiska frågor?

Kommunikation
Förmedlar gestaltningen ett mervärde, tydliggör en identitet, kommunicerar
ett budskap eller bildar opinion?

Utförande
Hur ter sig kvalitén gällande t.ex. bilder, grafiska element, texter,
produktionslösningar och färdiga produkter?


Utställning och ceremoni
De bidrag som juryn väljer att nominera till "Design S" kommer att visas upp
i form av en utställning. Goda exempel på kreativ design som ger resultat.
Premiärvisning sker i september 2006 och kommer att turnera under 2006-2007.

Den 18 maj delas "Design S" på Höglagret, Tellusområdet i Stockholm.


ORDFÖRANDE för Design S

BJÖRN DAHLSTRÖM
 

Formgivare med eget företag i Stockholm där huvuddelen av uppdragen återfinns inom industridesign. Medlem i Svenska Industridesigners. Har suttit i juryn för tävlingen Stop and Stare in a Museum på Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean i Luxemburg, Rote Punkt-juryn i Tyskland samt varit ensam juryansvarig för Ljunggrenska Formgivarpriset.
 
Arbetar med kunder såsom Primus, Atlas Copco, Skeppshult, Iittala och Magis.
Startade sitt företag 1982 och sysslade från början främst med grafisk formgivning för bland andra Ericsson, Scania och Atlas Copco. Har också producerat grafisk design, animerad film samt skapat flera möbelprojekt med Cbi interiör som största kund.
 
Finns bland annat representerad på Rööhska Museet i Göteborg, på Victoria and Albert Museum i London, Nationalmuseum i Stockholm samt på Kunstindustrimuseet i Köpenhamn. Har deltagit i utställningar i New York och London, samt ställt ut separat i bl a Berlin och Paris.
 
Var 1999-2001 professor på Konstfack och föreläser bl a på Beckmans School of Design.

 
Har vunnit det mycket prestigefulla priset Utmärkt Svensk Form ett flertal gånger samt många internationella utmärkelser.
 

Christian Kugelberg
Affärsutveckling
Business Development

Sveriges Reklamförbund
The Advertising Association of Sweden
Sveavägen 34
111 34 Stockholm
Cell +46 70 663 60 58
Office +46 8 679 08 07
christian.kugelberg@reklam.se

http://www.reklam.se
http://www.swedishdesignaward.se