DESIGN S
DESIGN S/SWEDISH DESIGN AWARD
SVERIGES STÖRSTA DESIGNUTMÄRKELSE

Svensk Form, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Sveriges Reklamförbund har instiftat Design S/Swedish Design Award - Sveriges största designutmärkelse. Utmärkelsen hyllar framgångsrik design och belönar kreativa problemlösningar. Den visar på att bra design kan ge bättre kommunkation, bättre hållbarhet, bättre funktionalitet och bättre affärer. Med utmärkelsen missionerar vi för svensk designs förmåga att tillföra värde till människor, företag och organisationer och att bra design har en avgörande betydelse inte minst för ett lands konkurrenskraft.

Utmärkelsen fokuserar på problemlösning med design - oavsett designdisciplin. 2008 års omgång är speciellt inriktad på design för hållbar utveckling. Det handlar om miljö, välfärd och långsiktig livskvalitet. Ett av syftena med utmärkelsen är att övertyga omvärlden om att bra design utvecklar samhället i stort.

Det finns ingen annan designutmärkelse som via utdelningsceremoni, utställning, turné och online-utställning lyfter fram och marknadsför svensk design nationellt och internationellt. Det är också den enda utmärkelse som belönar såväl designer som företag.

Design S/Swedish Design Award etablerades 2006 och delas ut vartannat år. Den 10 juni 2008 delas den ut för andra gången. Välkommen till seminarium, vernissage och fest med ceremoni.

Mer info på www.swedishdesignaward.se