UNG 06/07
PÅ STOCKHOLM
FURNITURE FAIR


UNG 06/07 premiärvisas i Greenhouse, Stockholm Furniture Fair 8 – 12 februari 2006. Invigning sker 8 februari kl. 15.00 av Ewa Kumlin, VD Svensk Form. Därpå följer stipendieutdelning av Mats Widbom, utställningschef på Riksutställningar.

UNG 06/07 visar en kraft och lust att hitta nya vägar att uttrycka sig på. Gränser luckras upp mellan begreppen konst, design och arkitektur. Det finns en spänning och genuint hantverk bakom formgivarnas alster. UNG 06/07 ligger steget före det nya!

Juryn har valt ut 32 bidrag av 280 inkomna ansökningar. Juryn för Ung 06/07 består av: David Castenfors, Pär Engsheden, Maj Eskilsson, Louise Hederström, Cecilia Hertz, Erica Jacobson, Mattias Lind.


Karin Wiberg, projektledareYOUNG SWEDISH DESIGN 06/07
AT THE STOCKHOLM FURNITURE FAIR


The Young Swedish Design 06/07 exhibition will premiere at the Stockholm Furniture Fair from 8 to 12 February 2006.

Young Swedish Design 06/07 features an energy and a desire to find new ways of self-expression. The boundaries between the concepts of art, design and architecture are opened up. Behind the designers creations lie a sense of excitement and a genuine craftsmanship. Young Swedish Design 06/07 is a foretaste of what´s to come!

The jury selected 32 entries from a total of 280. The jury for Young Swedish Design 06/07 consists of: David Castenfors, Pär Engsheden, Maj Eskilsson, Louise Hederström, Cecilia Hertz, Erica Jacobson, Mattias Lind.


Karin Wiberg, Projekt ManagerFrågor besvaras av projektledare
Karin Wiberg eller
Camilla Melinder-Odier,
Form/Design Center.
karin@ung0607.se
040-664 51 50

Form/Design Center
UNG 06/07
Box 4309
203 14 Malmö