Brännbart – en utställning om material och design
Svensk Form 10 november 2005 – 5 februari 2006

Nästan allt i vår omgivning kan fatta eld. På 1950-talet tog det ca 15 minuter innan ett rum var övertänt, på 1970-talet tog det 5 minuter och idag uppstår livsfarliga förhållanden redan på ett par minuter.
Alla som utvecklar eller köper nya produkter gör ett val som kan påverka brandskyddet i hemmet. Genom innovation och utveckling skapas möjligheter för nya material men även de traditionella utvecklas. Design och val av material påverkar brandsäkerheten.Utställningen Brännbart som öppnar på Svensk Form i november väcker frågor som: Hur vet man om en produkt är brandfarlig? Vems ansvar är det att ta reda på svaret? Och vad kan en producent eller designer göra åt saken?

Brännbart visar alternativa material och konstruktioner i både produkter och miljöer. En brandvarnare som imiterar människans luktorgan, textilier som omöjligt kan fatta eld och en varnande dörrmatta är tre exempel. Med materialutveckling och formgivning kan vi skapa både säkrare och mer hållbara miljöer. Det handlar om nya sätt att tänka.

I utställningen ingår utvalda produkter från ett 60-tal företag bl a IKEA, Svenskt Tenn, Lamera, David Design, Masonite hus och SA Möbler. Deltar gör även Interaktiva institutet och inbjudna Beckmansstudenter under handledning av Jonas Nobel, Uglycute. Formgivare som till exempel Björn Dahlström, Sissi Westerberg, Ulrika Mårtensson, Form us with love, Front och Mattias Ståhlbom är representerade i utställningen.

Välkommen på vernissage 9 november 17.00 – 20.00. 
The Swedish Society of Crafts and Design
Holmamiralens väg 2, 111 49 Stockholm. Tel: +46 (0)8 463 31 97