Pressrelease
Improving Life
- The Design of Swedish Innovations


Improving Life är en utställning om svenska innovationer med tyngdpunkt på design. Från enkla, geniala ting till avancerad, banbrytande teknik. Från bärselar och barnstolar till mobiltelefoni och satellitnavigeringssystem.
Innovationer är en del av vår vardag!

En innovation är en uppfinning eller en vidareutveckling av en idé som nått kommersiell framgång. De utvecklas för att tillgodose våra behov, underlätta vår tillvaro och förbättra vårt samhälle. För att förverkliga en innovation krävs både kreativitet och förmåga att förstå användarnas behov. Medveten design är idag en avgörande faktor i denna process. Därför finns formgivaren ofta med från idé till slutprodukt.

Otaliga innovationer, såväl historiska som moderna, har utvecklats av svenskar och lagt grunden till företag som har haft stor betydelse för det moderna Sveriges framväxt till välfärds- och designland. Sverige har en lång, livskraftig innovationstradition med ett stort antal patent i förhållande till befolkningens storlek.

Improving Life produceras av Svensk Form i samarbete med Svenska Institutet, Utrikesdepartementet och Exportrådet. Den har skapats med utgångspunkt från Kjell Sedigs bok Svenska innovationer (Svenska Institutets förlag, 2002).

Utställningskommissarie: Gabriela del Valle López
Utställningsarkitektur: Franzén Gustafson Ståhlbom Arkitektkontor och Peekaboo Designbyrå
Grafisk form: Mats Hedman

För att uppmärksamma S:t Petersburgs 300-årsjubileum premiärvisades utställningen 25 – 30 april på Statliga Teknologi- och Designuniversitetet. Nu påbörjar utställningen en lång turné i Latinamerika på Museo da Casa Brasileira i Sao Paulo, Brasilien 1 – 28 oktober 2003. I anslutning till utställningen arrangeras två seminariedagar, den 8 respektive 15 oktober,
med talare från både Sverige och Brasilien.

Seminarium 8 oktober
Fernando Campana, formgivare, Brasilien
Humberto Campana, formgivare, Brasilien
Robin Edman, VD SVID, Sverige
Tor Bonnier, Reload Design, Sverige
Yves Moyen, formgivare, Brasilien
Charles Bezerra, formgivare, Brasilien

Seminarium 15 oktober
Monica Förster, formgivare, Sverige
Eero Koivisto, arkitekt/formgivare, Sverige
Ângela Carvalho, formgivare, Brasilien
Nelson Petzold, formgivare, Brasilien

Turnéplan
Statliga Teknologi- och Designuniversitetet, S:t Petersburg,
Ryssland 25 - 30 april 2003
Museo da Casa Brasileira, Sao Paulo, Brasilien 1 - 28 oktober 2003
Museo de Bellas Artes, Santiago de Chile, Chile maj 2004
Universum, Mexiko City, Mexiko september 2004