Designkollektivet OUR visar
"nya saker som inte har något samband, mer
än att alla gör något som de inte brukar göra".

OUR är ett ungt designkollektiv i Stockholm som är verksamt inom
inredningsarkitektur, produktdesign och illustration.

OUR består av Peter Andersson, Rose Marie Andersson,
Thomas Bernstrand, Phet Jitsuwan, Kristina
Jonasson, Karin Lundberg och Lars Pettersson.

För mer information kontakta
Peter Andersson, OUR, tel 08-6419120, 0733-704982
eller
Christine Carendi, Svensk Form, tel 08-463 31 36