sven lundhs öga av jan åman

9.
Med "öga" följer intuitivitet, att lita till - eller vara beroende av - ögonblickets impulser. Även om Sven Lundh är både kunnig och medveten, kan sina historiska och samtida referenser inom såväl konst som formgivning (han är alldeles för rastlös för att inte suga i sig nya impulser hela tiden) är han inte någon analytisk strateg där allt han företar sig logiskt hänger samman. I det är Sven Lundh verkligen som bilden av en konstnär. När han lanserar en ny möbel eller till och med en ny formgivare - är det lika mycket ett nytt påstående i den ständigt pågående serien påståenden som formar Sven Lundhs eget "konstnärskap". Därför är han också medveten och måste så vara - av omgivningens blickar. Sven Lundh vill bli sedd och uppskattad precis som de formgivare han arbetar med (eftersom jag själv arbetat med både Sven, Mats Theselius och Jonas Bohlin har jag sett en del med egna ögon...). Han intar en aktiv roll, en känslig, personlig roll - utsatt och insatt. Uteblir reaktionerna måste han hitta på något nytt, vända på leken och spela ut ett annat kort. Det är fingertopparna som styr. Måste så vara.

10.