sven lundhs öga av jan åman

7.
Låt oss stanna upp där ett tag. Sven Lundh är framför allt känd för att ha plockat fram möbler, objekt för hem och offentlig miljö - som av olika anledningar får renommé för något annat än funktion, sittriktighet och ergonomi. Allt har han gjort under namnet Källemo (jag känner egentligen bara till hans verksamhet från mitten av 80-talet och fram) löper i gränslandet mellan konst och möbler, mellan å ena sidan immateriella värden som skönhet, idé, tanke, frihet - och å andra sidan praktiska värden som bruk, funktion, vana. Sven Lundh är unik. Han har hållit på ett tag och de formgivare han arbetat med har fått sina efterföljare, men någon som axlar Sven Lundhs mantel eller ens skulle kunna imitera honom som producent har jag svårare att se. Ibland kan jag drabbas av en egendomlig känsla av att Sven Lundh har hamnat i en mycket speciell position: att samtidigt vara en visionär pionjär som spränger hål på samtiden för att föra den estetiska utvecklingen framåt - och en rest från en tid som redan flytt. Men sådana är förutsättningarna ofta när det blir bra resultat.

8.