sven lundhs öga av jan åman

4.
När vi till sist stod där och tittade på det jag några dagar tidigare hört beskrivet på telefon, när jag såg de gula fasaderna, de gamla skyltarna och den stora, vackra tomheten - trädde bilderna från förr tydligt fram. Det blev så uppenbart att funkisvillorna och de abstrakta målningarna inte gick att separera från pluntan vid dansbanan och kurserna på Folkets hus. De litterära ambitionerna var samtidiga med de politiska. De estetiska utrycken sammanflätade med ideologi. Det hängde samman. Allt ingick i samma mönster. Det var så det gick till. På den tiden...

5.