sven lundhs öga av jan åman

3.
Naturligtvis var Sven Lundh redan innan han ringde medveten om vad uppdraget innebär. Han visste att det handlade om stora saker, att vi ramlade rakt in i något stort: vår egen tids förhållande till vår moderna historia - från folkhem till global förvirring, från folkrörelser till ett indiviualiserat Bingolotto, från Edward Persson till Ernst Billgren, från Ellen Key till Mats Theselius. det var stort, så stort att det i det närmaste var ogripbart. Men just däri låg naturligtvis lockelsen. Det såg Sven. Och det såg nog även vi. Men till skillnad från honom hade vi svårt att bara släppa taget och låta idéerna flöda. Vi skrämdes lite av det stora.

4.