sven lundhs öga av jan åman

14.
Möbler och miljö. Det löper en röd tråd från Strindberg, Ellen Key och Carl Larsson över makarna Myrdal till Sven Lundh. Men det är en tråd som vrider och vänder på sig under vägen. Kanske är inte ens färgen konstant, utan avviker stundom mot blått, någon annan gång mot brunt. Det som förenar Sven Lundh med föregångarna är intresset och förståelsen för att möbler skapar betydelser, att de så fort de hamnat innanför hemmets väggar blir en del av våra liv, tankar och beteendemönster. Jag har en gång skrivit om en annan konstnär i Sven Lundhs "stall", Ernst Billgren, citerat August Strindberg: "De som hyr en våning och skall möblera den, han går omkring och diktar med skapande fantasi. Han projicerar sitt inre i form och färger. Och när han fått det i ordning, kan han se hur han ser ut inuti, och även andra med öppna ögon kunna se det". Möbler är inte form, de är också vad de är och vad de gör. De är en del av vår fysiska miljö, men också av vår mentala: som skapande minnen av oss själva.

15.