Sven Lundh är käringen mot strömmen. Han tycker att fel är viktigare än rätt.
Fel är ett tecken på äkta vara, säger han. Spår av människohand.
Det strömlinjeformade, perfekta, ger han inte mycket för.
Sven byggde upp Källemo, möbelföretaget.
Mer konst än möbler, menar många. Konsten lär oss att se, säger Sven och anförtror oss därmed själva meningen med livet.

Läs mer om Sven Lundh...

Välkommen att beskåda Källemo´s kollektion