SIGNE PERSSON-MELIN
16 mars - 15 augusti 2010


Signe Persson-Melin är en aktiv formgivare, född 1925 och verksam som keramiker sedan tonåren. Hon har haft egen verkstad, varit anställd formgivare och undervisat på Konstfack. Röhsska har gjort ett urval ur Signe Persson-Melins livslånga kärlek till leran, utökat med helt nya objekt. Utställningen vill visa hur hennes formspråk är relevant i en postmodernistisk kontext, där formen underkastas funktionen, vilket numera snarare upplevs som ett rent estetiskt värde av dagens unga publik.


Utställningen är gestaltad av Tom Hedqvist,
rektor vid Beckmans designhögskola, Stockholm.


Röhsska museet. Vasagatan 37-39, SE-400 15 Göteborg.
www.designmuseum.se