Foto: Gerry Johansson

Signe Persson-Melin - Keramiker och formgivare

Tradition och förnyelse är temat för denna retrospektiva utställning som visar prov på industridesign av äldre datum samt unikat från de senaste tio åren. Bruksföremål i enkla, strama former där det glaserade står mot det oglaserade. Totalt visas 250-300 objekt. I parken kommer hennes aluminiumurnor att exponeras. Signe Persson-Melin (född 1925) är bosatt och verksam i Malmö.

Foto: Lasse Edelholm