"Oglaserat"
"Inte en cylinder till".
Får vi bjud på en rektangel?


Signe Persson-Melin
Kennet Williamsson
10 oktober–9 november
Lera. Det mest ursprungliga av alla material, och "oglaserat"! Vi har accepterat den rörelse i leran som motstått vårt drejande, formande, stämplande och brännande. Tunt drejat och fyrkantat. Stämpling i den mjuka leran som ett meddelande, den äldsta av dekortekninker. Lövet, ellipsen, kvadraten och fisken.  
  Form/Design Center, Malmö.
10 oktober–9 november 2003

Mer om Signe Persson-Melin