"Oglaserat"
"Inte en cylinder till".
Får vi bjud på en rektangel?


Signe Persson-Melin
Kennet Williamsson
21 September - 9 Oktober
Lera. Det mest ursprungliga av alla material, och "oglaserat"! Vi har accepterat den rörelse i leran som motstått vårt drejande, formande, stämplande och brännande. Tunt drejat och fyrkantat. Stämpling i den mjuka leran som ett meddelande, den äldsta av dekortekninker. Lövet, ellipsen, kvadraten och fisken.  
  Galleri IngerMolin Kommendörsgatan 24, Stockholm
Tel: 08 - 52 800 830