050504 DESIGNÅRET 2005
PRESSINFORMATION


2005 ÅRS MOTTAGARE AV TORSTEN OCH WANJA SÖDERBERGS PRIS.

Prisnämndens motivering lyder:
”Torsten och Wanja Söderbergs pris för 2005 tilldelas de nio kvinnor som varit huvudansvariga för idén bakom konceptbilen Volvo YCC och i olika roller fullföljt designprojektet.

På ett övertygande sätt visar gruppen genom bland annat utformning av förvaring, tillgänglighet, sikt och möjlighet till individuell utformning av interiör, på nya lösningar för framtida produktionsbilar.

Den yttre och den inre gestaltningen samt val av material och färger knyter an till en del av det bästa inom skandinavisk designtradition, men framstår också som nyskapande.

Pristagarna är Eva-Lisa Andersson, Tatiana Butovitsch Temm, Cynthia Charwick, Lena Ekelund, Elna Holmberg, Camilla Palmertz, Anna Rosén, Maria Uggla och Maria Widell Christiansen.”

Priset, som är på 600.000 SEK delas ut i samband med en högtidlighet på Röhsska museet i Göteborg den 3 november. Museet visar under tiden 4 november 2005 – 8 januari 2006 en utställning där bilen och designprocessen visas.

Prisnämnden består av museidirektör Bodil Busk Lauersen, Kunstindustrimuseet i Köpenhamn, chefsintendent Widar Halén, Kunstindustrimuseet i Oslo, fd museidirektör Jarno Peltonen, Helsingfors, ordföranden i Islands Designmuseum, konsulent Stefan Snaebjörnsson, Kulturministeriet, Reykjavik, herr Tomas Söderberg, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt museichef Elsebeth Welander-Berggren, Röhsska museet för design och konsthantverk, Göteborg.

För ytterligare information; Birgitta Wåhlander.
birgitta.wahlander@designmuseum.se eller telefon +46 (0)31-61 38 52.
Röhsska museet, Vasagatan 37-39, SE-400 15 Göteborg