Fotograf: Pelle Wahlgren

TORSTEN OCH WANJA
SÖDERBERGS PRIS TILLDELAS
HC ERICSON

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris har beslutat att tilldela HC Ericson, grafisk formgivare, årets pris om 500 000 SEK. Priset delas ut i samband med en högtidlighet på Röhsska museet i Göteborg den 4 november. Museet visar under tiden 5 november — 6 januari 2003 en utställning av HC Ericsons produktion.

Prisnämndens motivering till valet av pristagare är: HC Ericson utför med nyskapande fantasi ett poetiskt och konstnärligt överraskande verk. Mästerligt brukar han sin typografiska repertoar för experimenterande och dynamiska budskapsformer. Med eldig pedagogisk kraft inspirerar han nya kadrer till bruksgrafisk förnyelse.

HC Ericson är född 1945 i Stockholm. Han kan titulera sig grafisk formgivare, bok- och bildkonstnär, skriftställare, fotograf och professor i grafisk design. Redan som fjortonåring började han arbeta, då som reklamassistent på Konsum i Stockholm. Därefter följde anställningar på namnkunniga reklambyråer, som art director och copywriter. Därtill delägarskap och formgivare, fotograf och professor. Detta kombinerat med egen verksamhet och arbete som föreläsare. Listan är lång och kan kompletteras med förtroendeuppdrag i bl a Reklam- och Designhistoriska föreningen och initiativtagare till Utmärkt Svensk Form. En rad utmärkelser har det naturligtvis blivit: Guldäggsnomineringar (ca 130 st) och Platinaägg, Svensk Bokkonst och åtskilliga internationella utmärkelser. Samlingsutställ-ningar och separatutställningar, med början redan 1964. HC Ericson finns representerad på Nationalmuseum, Kungliga biblioteket, Stockholm; Röhsska museet, Göteborg; Kunstindustrimuseet i Köpenhamn; Centre Georges Pompidou, Paris; Museum of Modern Art, New York för att nämna några platser.

Citat ur Boken som grafisk scen, HC Ericson: "Jag är en rackare på att prova. Jag provar och provar och provar och provar. Om och om igen stup i ett." "I vilket program har du gjort dina teckningar, frågar studenterna - jag har gjort dem med min blyertspenna - svarar jag och kan inte säga så mycket mer."


TORSTEN OCH WANJA SÖDERBERGS PRIS - HISTORIK

Röhsska museet utdelar årligen Torsten och Wanja Söderbergs pris, vars syfte är att befrämja konsthantverk och design i Norden. Priset instiftades 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till minne av makarna Söderberg.

Torsten och Wanja Söderbergs pris, som utdelades första gången 1994 på Torsten Söderbergs 100-årsdag, har tidigare tilldelats: keramikern Jane Reumert, Danmark, 1994; smyckekonstnären Liv Blåvarp, Norge, 1995; designern Brita Flander, Finland, 1996; möbeldesignern Mats Theselius, Sverige, 1997; textilkonstnären Louise Sass, Danmark, 1998, skribenterna Adalsteinn Ingólfsson, Island; Kaj Kalin Finland; John Vedel-Rieper, Danmark; Jorunn Veiteberg, Norge samt Kerstin Wickman, Sverige, 1999; designern Peter Opsvik, Norge, 2000 och industridesignern Björn Dahlström, Sverige, 2001.

PRISNÄMNDENS LEDAMÖTER

Sammankallande: Elsebeth Welander-Berggren; Museichef, Röhsska museet för Design och Konsthantverk.
Bodil Busk Laursen, Museichef, Kunstindustrimuseet i Köpenhamn. Stefan Snaebjörnsson, Avdelningschef, Utbildningsdepartementet, Reykjavik. Jarno Peltonen, Fd museichef, Konstindustrimuseet, Helsingfors. Widar Halén, Förste intendent, Kunstindustrimuseet, Oslo.

Adjungerad: Christian Axel-Nilsson; Fd museichef, Röhsska museet för Design och Konsthantverk.

Denna nordiska prisnämnd har uppdraget att följa utvecklingen inom konsthantverk och design för att kunna premiera en person varje år. Vart sjätte år finns möjligheten att dela ut Torsten och Wanja Söderbergs pris för särskilt betydelsefull kritikergärning inom de områden som priset avser. Det är också enda tillfället då prissumman kan delas av flera.UTSTÄLLNINGEN

En utställning med HC Ericsons produktion visas på Röhsska museet under perioden 5/11 — 6/1 2003 i Wernstedtshallen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Birgitta Wåhlander,
Röhsska museet, tel +46 (0)31-61 38 52.
e-post: birgitta.wahlander@designmuseum.se

HC Ericson,
Tullgatan 5, 276 60 Skillinge, Sverige
e-post: hc.ericson@hce.se


Varum酺ke (logotype), grafisk f顤etagsprofilering. 
Din Sko (1996-1997)

Tidsbild. Illustration, m嶚ning p duk (1985)

Affisch, grafiskt blad, omslag. 
Tidskriften Arkitektur 100 緳 (2001)

Designprogram. White arkitekter (1990) 
Bel霵at med Svensk Forms Designpris 1991

Skrift. Kungliga biblioteket, Stockholm (1999)

Affisch, f顤etagsprofilering, varum酺ke m.m. Playsam (1984)

Affisch, vernissagekort m.m. 
Lammhults (1985)

Varum酺kesdesign. 
Falcon (1976-1995)

Affisch. 
R鐬sska museet (1991-1992)

Produktdesign. 
Vin & Sprit (1976-1995)

HCE med sitt sj鄟vbiografiska Reningsverk (Carlsson f顤lag, 1996), boken som inte bara blev en av Sveriges vackraste b鐼ker vid Svensk Bokkonst 緳liga urval utan ocks bel霵ades som en av Sch霵ste Bucher aus aller Welt vid den internationella bokm酲san i Leipzig (1998).