HDK MAGISTEREXAMENSUTSTÄLLNING
Röhsska museet, Göteborg, 22 maj – 6 juni 2004

Lördagen den 22 maj invegs HDK:s traditionella examensutställning på Röhsska museet i Göteborg, då 49 magisterstudenter* i Design och Tillämpad konst visade upp sina examensarbeten.

Vårt behov av eftertanke i dagens stressiga samhälle synliggörs bland annat i examensarbeten som handlar om frizoner, kroppsaskar i keramik, stickade startsladdar i trikå, rum för kontemplation på en tågstation, virkade dna-spiraler och smycken som kräver stillsamma rörelser. Flera studenter lyfter särskilt fram vikten av en hållbar utveckling ur olika perspektiv: ekologiska kläder, mobiltelefon anpassad för funktionshindrade, tillgänglighet för alla genom HDK:s egen huvudentré, en källsorteringsmöbel och ett mobilt förarsäte.
Vården har gett inspiration till både mammografiutrustning, sängar och smycken.
Dekorationer av parkeringshus, mönster på tapeter liksom virtuella upplevelser i dataspel samsas med klistermärken och förvaringskärl för hemmet och keramik inspirerad av gymnastikredskap. I bok- och tidningsform diskuteras livet i arbetarklassen, designmanagement, samtal om kommunikation och ett magasin för tonåringar.
På vernissagen blir det också premiärvisning av filmen ”Gunst och ära”, producerad av Påbyggnadsutbildningen i Design. Filmen är en betraktelse över vad det innebär att vara designer, över framtid, framgång och HDK. Filmens titel anspelar på en devis, målad 1904 ovanför skolan entré: ”Konst och lära ger gunst och ära”. Filmen är regisserad av Andreas Sundqvist, som utexaminerades från HDK förra året.
I anslutning till examensutställningen arrangeras en kvällsföreläsning tisdagen 1 juni, med Sune Nordgren, chef för nybildade Nasjonalmuseet for Kunst i Olso. Hans bakgrund som chef för BALTIC, tidigare arbeten i Sverige inom grafisk design, branding, profilering och utställningar kommer att beröras. Studenterna bjuder under utställningsperioden också in till ”lunchkvartar”, där de presenterar sitt arbete och svarar på frågor.
Utställningen invigs av Lars Engman, designchef på IKEA och pågår 22 maj – 6 juni 2004.
HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK, HDK, har en ny, unik, multidisciplinär designutbildning och en Konsthantverksutbildning med inriktningarna smyckekonst, textilkonst och keramikkonst, som det finns få motsvarigheter till i Norden. HDK är en del av Sveriges enda konstnärliga fakultet och Göteborgs universitet.

* För att bland annat underlätta internationella samarbeten och utbyten har HDK delat in sina grundutbildningar enligt den så kallade Bolognamodellen: 3 års studier på kandidatnivå som sedan kan byggas på med 2 års ytterligare fördjupning på magisternivå.
För mer information eller beställning av filmen om designstudenterna på magisternivå (Format: DVD Längd: 16 min) kontakta
Jessica Glanzelius, Informations- och kvalitetsansvarig HDK. Tel 031-773 48 83, Mobil 0708 59 16 62, jessica.glanzelius@hdk.gu.se

Röhsska museet, Vasagatan 37-39, Göteborg