Röhsska museets formhistoria 1851 till idag 
Ny permanent utställning öppnar den 16 januari 2004

ART NOUVEAU ART NOUVEAU. Sekelskiftets modestil i Frankrike.  Glas från Gallé och Daum i Nancy. Bord av Louis Majorelle. Affisch, Carloz Schwabe. 

Det blir en svindlande färd, från 1800-talets framväxande industrisamhälle till dagens informationsålder, sett ur ett formens perspektiv.
I den nya utställningen kommer Du att möta färger, former och idéer. Utställningen går genom fem rum och har en spännande scenografi som gestaltar olika aspekter av formhistorien. Med det bästa från museets samlingar av möbler, industridesign, affischer, textilier, keramik, glas och mycket mer, berättar vi om formens utveckling under 150 år.
De dryga 150 årens formhistoria som vi visar är en historia som kan berättas på flera olika sätt. Vi har valt att kalla utställningen Röhsskas formhistoria eftersom den utgår från museets samlingar som tillkommit sedan 1900-talets början.
I utställningens 31 montrar visas en kronologisk stilhistoria som berättas genom ett antal miljöer. I miljöerna fångar vi tidens formgivning snarare än att vi vill åstadkomma att bygga upp autentiska miljöer. Längs väggarna i utställningen återfinns fördjupningar och diskussioner. Utställningen omfattar ca 1 000 föremål på 850 kvadratmeter och är kronologiskt arrangerad.

Röhsskas samlingar består av ca 50 000 föremål. De flesta av föremålen är inhemska. Detta gör att det är främst den svenska formhistorien som speglas i utställningen. Vi vill med vår formhistoria berätta vår syn på formens utveckling under 150 år.
Att vi börjar just 1851 beror på att detta år öppnades den första stora världsutställningen i London. 1852 invigdes Victoria & Albert museum som är Röhsska museets "modermuseum".

NYREN€SSANS NYRENÄSSANS. Klänning. Sidenmoiré, spets. Nanna Bagges ateljé, Stockholm. 1895-1900. Stol, Sverige, 1880-tal, okänd formgivare. Foton: ML

Utställningsarkitekter: Mattias Lind och Per Bornstein. 
Ljussättning: Torbjörn Eliasson.
White Arkitekter AB.
Grafisk formgivning i utställningen: Happy, Forsman & Bodenfors AB.

Röhsska museet, Vasagatan 37-39, Göteborg
För ytterligare information 031-61 38 52
e-post: marie.eriksson@designmuseum.se
Se även: www.designmuseum.se