Offecct

Stockholm Furniture Fair


Offecct and Claesson Koivisto Rune celebrates 15 years of cooperation with two new products and an exhibition

Claesson Koivisto Rune and Offecct have collaborated for 15 years and have together designed a great number of successful products. This year two new products are presented: the chair/armchair FASTBACK and the table NOBIS. In addition an anniversary exhibition is held in Offecct’s showroom in Stockholm.

FASTBACK is an upholstered conference chair with an unmatched comfort making it very pleasant even when one is seated longer moments. The excellent comfort comes from technology used in car seats, where the secret lies with the use of suspension systems.

FASTBACK has a soft, yet alert and crisp design language. The chair’s rounded angles characterize the design, and also add comfort: when one changes seating position one does not encounter hard or uncomfortable angles.

Claesson Koivisto Rune’s second launch is NOBIS, a table that was originally created for the new luxury hotel Nobis in Stockholm where Claesson Koivisto Rune was responsible for the interior design.

NOBIS’s form can paradoxically be described as a sort of round square, that is to say, the square that constitutes the table top has no sharp angles but is characterized by a round softness. This special form is present everywhere in our surrounding, often without us noticing it. The form can for example be found in soaps, spoons and old TV-sets. The form comes from a square, manipulated by a CAD software which adds a special formula to create the final shape.

The table NOBIS fits well into all types of environments, and offers possibilities for many people to be seated around the table at the same time. NOBIS comes in five different sizes, and can also be produced with the table top in the form of a square or a circle.

In connection with the Stockholm Furniture Fair 2012 an anniversary exhibition to highlight the 15 years long and successful collaboration between Claesson Koivisto Rune and Offecct will be held. The exhibition will be shown in Offecct’s showroom on Torsgatan 13, Stockholm.

Offecct firar 15 års samarbete med Claessson Koivisto Rune genom två nya produkter och en utställning

Claesson Koivisto Rune och Offecct har samarbetat under 15 år och har tagit fram ett stort antal framgångsrika produkter tillsammans. I år presenteras två nya produkter: stolen/karmstolen FASTBACK samt bordet NOBIS. Dessutom anordnas en jubileumsutställning i Offeccts showroom i Stockholm.

2 3 1

FASTBACK är en stoppad mötesstol, vars oöverträffade bekvämlighet innebär att den är väldigt komfortabel för sittande under längre stunder. Den utmärkta bekvämligheten kommer från samma teknik som används i bilsäten, där hemligheten ligger i att använda avancerade fjädringssystem.

FASTBACK har formgivits av Claesson Koivisto Rune och har ett mjukt – men samtidigt piggt och krispigt – formspråk. Stolens rundade hörn präglar designen samtidigt som de ökar komforten; då man vid förändring av sittställningen inte möts av hårda eller obekväma vinklar.Claesson Koivisto Runes andra bidrag är NOBIS; ett nytt bord som ursprungligen skapades för det nya lyxhotellet Nobis i Stockholm där Claesson Koivisto Rune ansvarade för inredningen.

NOBIS form kan paradoxalt nog beskrivas som ett slags rund fyrkant; det vill säga, den fyrkant som utgör bordsskivan har inga hårda vinklar utan präglas av en rund mjukhet. Denna speciella form är närvarande överallt i vår omvärld, ofta utan att vi lägger märke till den. Formen kan till exempel återfinnas hos tvålar, skedar och gamla tv-apparater. Formen kommer från en fyrkant som manipuleras av ett dataprogram; genom att använda en speciell formel skapas den slutgiltiga formen.

Bordet NOBIS passar väl i alla typer av miljöer, och erbjuder möjlighet för många personer att sitta runt bordet samtidigt. NOBIS finns i fem olika storlekar och kan också produceras med bordsskivan i form av en kvadrat eller en cirkel.

I samband med Stockholm Furniture Fair 2012 anordnas en jubileumsutställning för att belysa Offeccts och Claesson Koivisto Runes 15 år långa framgångsrika samarbete. Utställningen visas i Offeccts showroom på Torsgatan 13 i Stockholm.
 

Offecct
For further information and high resolution images, please contact:
Ulrika Darheden, Marketing Assistant, Offecct AB,
phone: +46 504 415 00, email: ulrika.darheden@offecct.se

Kurt Tingdal, CEO Offecct AB,
phone: +46 504 415 00, email: kurt.tingdal@offecct.se

High resolution images can be downloaded from www.offecct.se
Web: www.offecct.se Blog: blog.offecct.se Facebook: facebook.com/offecct
Twitter: twitter.com/offecct