Fantasy Design är ett projekt där skoleleverna kommer att ha en central roll som designproducenter. Det treåriga projektet för designfostran inriktar sig på aktivitet i skolorna och på utbildning av lärare. Projektets mest omedelbara och påtagliga resultat kommer att bestå av en internationell vandringsutställning med elevarbeten.

Projektet Fantasy Design har som mål att främja grundläggande färdigheter inom design: förmåga till problemlösning, kulturinriktat tänkande, konstnärlig uttrycksförmåga och ett innovativt förhållande till arbetet. Projektet vill främja och utvidga skolelevernas
insikter i föremålskulturen och ge dem en mångsidig synvinkel på formgivning som tar hänsyn till historiska, sociala och ekonomiska faktorer. Projektet genomförs samtidigt i de länder som deltar.


OLIKA TYPER AV VERKSAMHET

Formgivare besöker skolorna
Projektet ger skolor, skolelever och lärare möjlighet att arbeta med formgivning. Formgivare från olika branscher kommer att besöka skolorna och hålla workshopar. Skoleleverna får möjlighet att sätta sig in i formgivningens olika spekter och arbeta under professionella formgivares ledning.

Formgivarna kommer att berätta om sitt arbete och formgivningsprocessen, hur ett föremål blir till. För att åskådliggöra processen kommer man i mån av möjlighet att ordna med fabriksbesök.

Workshopar
Workshopar om formgivning kommer att ordnas i skolornas och arrangörernas lokaler. Temat på workshoparna kommer att vara föremålskulturen och dess historia och man kommer också att diskutera hur vardagliga föremål blir till.

Lärarutbildning
För lärare i konst- och färdighetsämnen ordnas utbildning i respektive deltagarland. Utbildarna är formgivare och andra personer som är yrkesverksamma i branschen. Programmet består av föredrag, fallstudier, workshopar och diskussioner.

Särskild uppmärksamhet kommer att fästas på aktuell information och på formgivningens betydelse för näringslivet, industrin och samhället. En stor del av den information som designfostran genererar kommer också att finnas på nätet.

Undervisningsmaterial
Ny information och nya idéer om designfostran som kommer till under processen kommer att publiceras i tryckt form eller på projektets nätsidor. Respektive deltagarland kommer att producera material som också kommer att finnas till allmänhetens förfogande på projektets nätsidor.

Internationell vandringsutställning
Projektet Fantasy Design genomförs i skolorna under ett läsår. Omkring 60–90 föremål som har tillverkats under läsåret kommer att tas ut till en internationell utställning. Arbetena väljs av en internationell grupp av formgivare och fackfolk i formgivningsbranschen. Så många som möjligt av de arbeten som tagits ut till utställningen kommer att utvecklas till prototyper av
formgivningsintensiva företag. Utställningen kommer att
visas i Helsingfors, Gent och Glasgow.

MÅL
Genom designfostran kan man förbättra färdigheterna hos barn och unga att fatta beslut som har att göra med konsumtionsbeteende och med vår miljö. Projektet Fantasy Design ger skolelever och lärare möjlighet att arbeta med design. Det förbättrar och ökar framtida
konsumenters medvetenhet om formgivning. För lärare i konst- och färdighetsämnen erbjuder projektet utbildning samt verktyg och metoder som stöder designfostran.

Projektet Fantasy Design fäster särskild vikt vid att producera information som stöder designfostran och vid att göra denna information tillgänglig. Resultatet kommer att utnyttjas som nytt läromedel i undervisningen. Också den synligaste delen av projektet,
den internationella vandringsutställningen, kommer att
kunna användas som ett verktyg i designfostran.

SAMARBETE
Projektet koordineras av Designmuseet i Finland.
Fantasy Design bygger på ett tidigare samarbetsprojekt
från 1998_2000 där deltagarna var Island, Sverige,
Finland och Danmark.
Designmuseet, Finland
http://www.designmuseum.fi
Pia Strandman, email: pia.strandman@designmuseum.fi
Design museum Gent, Belgien
http://design.museum.gent.be
Bernadette DeLoose, email: bernadette.deloose@gent.be
CVU Sjaelland - Hindholm Socialpaedagogiske
Seminarium, Danmark
www.designfantasi.dk
Henrik Bak, email: henrik_bak@hotmail.com
Norsk Form – Senter for design, arkitektur og
bygningsmiljø, Norge
http://www.norskform.no
Cathrine Kullberg, email:
cathrine.kullberg@norskform.no
The Lighthouse, Scotland’s Centre for Architecture,
Design and the City, Skottland
http://www.thelighthouse.co.uk
Lesley Riddell, email: lesley@thelighthouse.co.uk

TIDTABELL
aug. 2003_oktober 2003
Presentation av de nationella programmen. Nätsidorna öppnas

sept. 2003_maj 2004
Verksamhet i skolorna, lärarutbildning, formgivarbesök, produktion av läromedel

maj 2004_juni 2004
Uttagning av arbeten till utställningen

aug. 2004_nov. 2004
Företagssamarbete, tillverkning av prototyper

sept. 2004_nov. 2004
Planering av den internationella vandringsutställningen

dec. 2004_feb.2005
Utställningen premiärvisas på Designmuseet i Helsingfors

maj 2005_sept. 2005
Utställningen visas i Gent i Belgien (Design museum Gent)

sept. 2005_nov. 2005
Utställningen visas i Glasgow i Skottland (The Lighthouse, Centre for Architecture Design and the City)

april 2006:
Utställningen packas ihop och arbetena returneras

DELTAGANDE SKOLOR
Finland:
Ala-Malmin peruskoulu, Helsingfors
Aninkoulu, Kauhajoki
Etelä-Kaarelan yläaste, Helsingfors
Hangö högstadium och gymnasium, Hangö
Hämeenlinnan yhteiskoulu, Tavastehus
Juuan lukio, Juuka
Kaitaan koulu ja lukio, Esbo
Kallion lukio, Helsingfors
Karan koulu, Riihimäki
Karis svenska högstadium, Karis
Katedralskolan i Åbo, Åbo
Kurikan yhteiskoulu, Kurikka
Käpylän yläaste, Helsingfors
Maunun koulu, Rusko
Mikkelin Lyseon koulu, St. Michels
Myllykosken yhteiskoulu, Anjalankoski
Nilon koulu, Kuusamo
Pernon koulu ja lukio, Åbo
Puistolan peruskoulu, Helsingfors
Pyhäjoen yläaste ja lukio, Pyhäjoki
Ruukin yläaste, Ruukki
Salinkallion peruskoulu ja lukio, Lahtis
Seminaarin Koulu, Heinola
Sökövikens skola, Esbo
Tikkakosken koulu, Tikkakoski
Vasa övningsskola och gymnasium, Vasa
Veikkolan koulu, Kyrkslätt
Vöyrinkaupungin koulu, Vasa
Ypäjän yläaste, Ypäjä
Äetsän koulu ja lukio, Kiikka
Belgien:
Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, Mariakerke
Sint-Aloysiuscollege, Ninove
Sint-Paulusinstituut, Gent
Technisch Instituut Heilige Harten, Ninove
Koninklijk Lyceum, Aalst
Edugo, Lochristi
Technisch Instituut Sint-Laurens - Maria Middelares, Zelzate
Klimop, Gent
De Acacia, Gent
De Mozaiek, Gent
De Oogappel, Gent
Norge:
Askimbyen skole, Askim
Refsnes skole, Moss
Skøyen skole, Oslo
Ruseløkka skole, Oslo
Grünerløkka skole, Oslo

Design museum Helsinki / Finland
Design museum Gent Belgium
The Lighthouse, Scotland s Centre for Architecture, Design and the City, Glasgow / Scotland
Norsk Form — Center for design, Architecture and the Built Environment Oslo / Norway
Hindholm Socialp dagogiske Seminarium Fugleberg / Denmark