norrgavel

Norrgavel & Svanen
På Norrgavel tar vi nu steget fullt ut och Svanenmärker hela möbelsortimentet fr o m 1/2!

"Kretsloppstänkandet är själva grunden i vårt sätt att göra möbler" säger Nirvan Richter; formgivare, VD och grundare. "Vår kompromisslösa respekt för naturen gör att vi sällan hamnar i diskussioner om ekologiska maxhalter och gränsvärden, i stället kan vi arbeta med det naturliga av ren lust!"

Svanenmärkta möbler
- Kvalitetstestade
- Trä kommer inte från skyddsvärda skogar.
- Kemiska produkter innehåller minimalt med hälso- och miljöfarliga ämnen.
- Lack och färg har minimalt innehåll av organiska lösningsmedel.
- Textil och stoppning har tillverkats med låg miljöpåverkan.
- Möblerna innehåller inga bromerade flamskyddsmedel.

Svanen
Svanen är Nordens officiella miljömärkning. De bedömer miljöpåverkan under hela varans livscykel från råvara till avfall. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Genom att hela tiden skärpa kraven drivs omställningen till ett hållbart samhälle steg för steg.


norrgavel


Birger Jarlsgatan 27, Stockholm. Tel 08-545 220 50
Magasinsgatan 22, Göteborg. Tel 031-13 05 22
Engelbrektsgatan 20, Malmö. Tel 040-12 22 46
Växjövägen 42, Lammhult. Tel 0472-26 99 90
Smedjegatan 8, Västerås. Tel 021-12 08 58
Ny Østergade 23, København. Tel 0045 33 33 99 12