Design X 6 – utställning på NK i Stockholm och Göteborg

Designåret 2005 har startat. Nordiska Kompaniet och Svensk Form uppmärksammar detta med en gemensam utställning, Design X 6, i sex av NK:s skyltfönster i Stockholm och Göteborg. Utställningen görs inom ramen för Desingåret 2005 och är en hyllning till mångfalden inom svensk design. Den bygger på sex olika teman där varje tema har ett samlingsnamn, ett material och en färg.


Fotograf: Peter Knutsson

Fotograf: Peter Knutsson

Fotograf: Peter Knutsson

Fotograf: Peter Knutsson

Fotograf: Peter Knutsson

Fotograf: Peter Knutsson
Fotograf: Peter KnutssonI de olika temafönstren kan besökarna se allt från Arlas mjölkkartong av Tom Hedqvist till Electrolux gräsklippare, Automover, av Stina Nilimaa Wickström och ungt nytt mode av VOND, Hjördís Agústdóttír och Sara Isaksson.

NK värnar om svensk formgivning och varuhuset har en hundraårig tradition inom området. Under första hälften av 1900-talet var NK:s designers representerade på världsutställningarna i Paris och New York och under de senaste åren har ett flertal designskolor ställt ut sina examensalster i NK:s skyltfönster i Stockholm och Göteborg. Utställningen Design X 6 är ytterligare ett exempel på NK:s vision om att varuhuset ska vara en kommersiell och kulturell teater.

- Design är ett verktyg för att förbättra för alla och design finns överallt, från plastpåsen vi bär hem varorna från NK i till Orrefors konstglas. Vi är mycket glada och stolta över att visa en unik utställning med en stor variation och ett spännande urval, säger NK:s VD Peter Zäll.

Utställningens curator Ted Hesselbom, ansvarig för urval och form, vill genom sitt urval visa designens mångbottnade betydelse, utseende, textur och behov. Till sin hjälp har Ted haft varuhusets dekorationsföretag, Designkompaniet i Göteborg och Dekoform i Stockholm.

Utställningen kan ses i NK Stockholms och NK Göteborgs skyltfönster från den 19 januari, (Stockholm) 20 januari (Göteborg) till den 30 januari. Majoriteten av det som ställs ut är samma i Stockholm och Göteborg, viss regional anpassning har gjorts via samarbete med lokala institutioner, företag och designer.

Vill du veta mer om Design X 6 kontakta då:
Louise Lövgren,
presskontakt NK Stockholm,
08-762 85 85 alt 070-182 90 86
Karin Högman,
presskontakt NK Göteborg,
031-710 21 18 alt 0706-51 86 37
Ted Hesselbom,
utställningens curator, CD på Hesselboms Universum, 0708-44 07 99
Anna Rygård,
projektledare Designåret 2005,
08-46 33 190 alt 0706-44 02 46

I regeringsförklaringen den 1 oktober 2002 aviserade regeringen att ett Designår skall hållas 2005. Syftet med Designåret 2005 är att i hela Sverige ytterligare öka och fördjupa kunskapen om form och design i ett samhällsperspektiv. Svensk Form har fått regeringens uppdrag att genomföra kampanjen för Designåret 2005. Arbetet drivs i nära samarbete med stiftelsen Svensk Industridesign.