PREMIÄR!/första venue ute den 16 mars /
“Den enda gräns vi inte gärna överskrider går nånstans vid Hallandsåsen.”
Så står det provokativt i ledaren till första numret av Venue, Skånes och Öresundsregionens nya designmagasin som nu utkommer med sitt första nummer. Tidningen presenterades i samband med den skånska starten på Designåret 2005, som gick av stapeln på Malmö högskola, K3, Beijerskajen 8, den 16 mars, kl 14.30.
Venues egen releasefest hölls på Form/Design Center,Malmö, den 18 mars, kl 18-20.
Venue är tänkt som en arena för all sorts design, från mode till arkitektur, och
använder magasinsjournalistikens visuella och tillgängliga form för att väcka
intresse för ämnet.

I designvärlden finns idag annars främst två sorters tidningar: branschtidskrifter och inredningstidningar. Men gänget bakom Venue – fotografen och designläraren Christel Brost, designjournalisten Ingrid Sommar och grafiska projektledaren Mija Carlsson – menar att intresset för design idag är så varierat och levande att en tidning av typen bredare magasin nu är möjlig.

Det engelska ordet venue betyder möte. Just detta vill tidningen bidra till. Möten mellan designernas arbeten och publiken, mellan brukare och produkt, mellan människoskapad design och natur.

Magasinsformen i kombination med det avgränsade ämnesområdet design och det geografiska bevakningsområdet Skåne-Öresundsregionen utgör hela tiden de unika utgångspunkterna för tidningen.

I Venues första nummer presenteras vinnarna i den designtävling som utlystes i november 2003. Vinnarna i tävlingen om tidningens grafiska form, designbyrån Unter den Linden med grafiska designerna Petra Olsson och Tanja Vibe, fungerar redan som Venues creative directors. Tävlingen som utlystes i november gick ut på att ge förslag till Venues grafiska form, samt att skriva designessäer. Många ambitiösa förslag kom in, varav ett tiotal lyfts fram i första numret.

Venue har initierats av ett antal eldsjälar i Malmö och backas upp av Form/Design Center, Malmö, och Stiftelsen Svensk Industridesign, Svid, Region Syd som en del av Designåret 2005. Första numret har även stötts av Holmbergs tryckeri, Bokbinderibolaget, Svenskt Papper, Imperiet och Community.

Två ytterligare nummer planeras under hösten 2004, samt fyra nummer under 2005. Venue sprids under de två första åren delvis genom riktade gratisutskick, delvis genom försäljning. Det sistnämnda dels i utvalda designbutiker och boklådor, dels via nätet, www.venuemagazine.se

MER INFORMATION /
Christel Brost, 0708-494667
Ingrid Sommar, 0709-309735
Mija Carlsson, 0702-582498
Petra Olsson, 0708-728947
Tanja Vibe, +45-29650140


Unter den Linden vann venues designtävling /
Det blev den Malmö-och Köpenhamnsbaserade designbyrån Unter den Linden som vann tävlingen om Venues grafiska form.Unter den Linden består av formgivarna Petra Olsson, 32 år, Malmö, och Tanja Vibe, 29 år, Köpenhamn.

De träffades på Danmarks designskole vid slutet av 1990-talet och har jobbat ihop sen skoltiden. Som vinnare av Venuetävlingen har Petra och Tanja varit creative directors och ansvariga för första numrets grafiska form, vilket de även ska fortsätta med.

Redan 1999, medan Tanja och Petra fortfarande gick på Danmarks designskole, formgav de sitt första magasin, danska Rart, vilket ledde till många uppdrag. Tanja har senare varit AD hos en köpenhamnsk webbyrå, Petra har pluggat på Ecole Supérieure des Arts Graphiques, Esag, i Paris. Sen 2003 driver de tillsammans designbyrån Unter den Linden, med kontor på bägge sidor om Sundet. Bland uppdragen finns skivomslag, böcker, utställningar, grafisk identitet med mera.

- Vad vi framför allt vill är att skapa god grafisk form med udd och twist, säger Petra. Vi gillar också att vi fått chansen att arbeta med vitt skilda uppdragsgivare, från punkband till Lunds domkyrkoråd.
Bland Unter den Lindens uppdragsgivare finns, förutom de ovan nämnda, Dunkers kulturhus, Bo01, Lunds universitet, Novo nordisk och Vikingsbergs konstmuseum.

Tävlingen om Venues grafiska form utlystes i november, fyra månader innan det första numret skulle komma ut. Tävlingen var både ett sätt att ”sätta Venue på banan ” och att markera tidningens öppenhet gentemot formgivarna i Skåne och Öresundsregionen .

Vad juryn framför allt gillade i Unter den Lindens förslag var dess idérikedom
och starka tidningskänsla.
Juryn bestod av Andreas Kittel, AD, Happy Forsman & Bodenfors /
Anders Ljungmark, AD och lärare i grafisk design, K3, Malmö högskola /
Niklas Skelterwijk, AD, Imperiet /
Anja Uddenfeldt, AD, Kollo /
Christel Brost, chefredaktör Venue.