Synas eller försvinna
— ett seminarium om design och näringsliv.

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Synas eller försvinna — ett seminarium om design och näringsliv. Onsdag 24 oktober 2001, klockan 8.30—17.00 på Tekniska museet, Stockholm. Moderator, Britt Marie Mattsson.

Industridesign är mycket viktigt för Sverige och vår konkurrenskraft. Om detta handlar ett heldagsseminarium som arrangeras på Tekniska Museet i anslutning till utställningen "Säljande former: en utställning om industridesign. Av och med Björn Dahlström, formgivare ".

Ur programmet:
Att arbeta med design i företaget. Conny Jansson, Bahco,och Hans Himbert, Ergonomi designgruppen, berättar om 20 års framgångsrikt designarbete på Bahco och om de svårigheter som kan uppstå.

Design som lyfter. Hans A. Tell, från Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, berättar om projekt för små och medel stora företag, som visat att en satsning på design gett uppväxling av insatta resurser.

Ett exempel —Conroy Medical. Conroy Medicalvalde att anlita en industridesigner då man skulle utveckla en ny svets pistol. Resultatet blev enfördubbling av företagets omsättning mellan 2000 och 2001. Designer Daniel Höglund, Ergonomi-designgruppen.

Design av idag. Patrick Whitney, Director samt Professor i design vid Illinois Institute of Technology, ger några personliga reflektioner på design av idag.

Att utbilda för framtiden. Attitydförändring — ny generation på arbetsmarknaden. Ny inställning till design? Vad gör skolorna? Vad finns det för utbildningar för företagare som vill lära mer om Industridesign? Diskussion med bl a Lars Laller-stedt, Konstfack, Lisbeth Svengren, Stockholms universitet och Jan Gunnar Persson, KTH.

Paneldiskussion. Vision 2005 — var befinner sig Sverige och svenskt näringsliv idag? Med vad kan Sverige konkurrera? Statens intresse för form och kvalitet? Diskussion med representanter från näringsliv, stat, organisationer och högskola. Johan Huldt, Svensk Form, Lars Lallerstedt, Konstfack, Kristofer Hansén, Scania, Anna Lynell, Näringsdepartementet, Daniel Ewerman,Transformator och Stefan Ytterborn från Ytterborn & Fuentes.

Information:
Lars Paulsson, projektledare, Tekniska museet, telefon 08-450 56 81, lars.paulsson@tekmu.se (telefon vxl:450 56 00).

Seminarieavgift. 2.000 kr exkl.moms. I avgiften ingår lunch och kaffe.

Anmälan. Anmälan faxas eller skickas till Zenita Gustavsson, fax 08-450 57 01. Tekniska museet, Box 27842, 115 93 Stockholm. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag fredag 19 oktober.

Tekniska museet i samarbete med Sveriges Verkstadsindustrier, Sveriges Reklamförbund, SVID, SID, ALMI, Arvinius förlag och Ordning & Reda.