STORA DESIGNPRISET 2008 – VINNAREN ÄR UTSEDD!

Grattis säger vi till Tobii Technology AB som tilldelas 2008 års Stora Designpris för ”Ögonstyrda bildskärmar T60, T120, X120, P10”. Designleverantör är Myra Industriell Design. Utöver ära belönas det vinnande bidraget med en kvarts miljon kronor. Stora Designpriset uppmärksammar affärsframgångar med ett integrerat och konsekvent designarbete.

Priset tilldelas svenska företag och deras designleverantörer.
Det delas ut en gång per år av Teknikföretagen i samverkan med SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) och Svensk Form. 

Juryns motivering lyder: "Genom sina ögonstyrda bildskärmar har Tobii genom smart design lyft modern teknik till ny och högre nivå med ett mycket stort användningsområde. Tack vare innovativ design kan tekniken användas såväl av funktionshindrade som fullt friska personer där ytterligare "händer" i form av ögon kan vara ovärderliga styrhjälpmedel. Förutom att produkten mottagits mycket positivt av användarna och rönt stor kommersiell framgång är möjligheterna till global spridning och internationell försäljningsframgång mycket stora. "

Med en ögonstyrd bildskärm styr man sin dator med hjälp av blicken. Hittills har tekniken använts framför allt som hjälpmedel för funktionshindrade och för att mäta hur grafisk information uppfattas av användarna.

www.storadesignpriset.se
www.tobii.com
www.myradesign.se