På Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair 2010 presenteras några av Nordens främsta talanger inom arkitekturområdet i utställningen ”Hur tänkte dom?” Utställningen syftar till att visa själva arbetsprocessen.

I samarbete med tidskriften Forum, magasinet för nordisk arkitektur, inredning och design gör Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair utställningen ”Hur tänkte dom?” Utställningen lyfter fram och visar arbetsprocessen – från beställningen av uppdraget, via research och analys, godkända och förkastade idéer, utmaningar och problem fram till slutresultatet.

- Arkitekturutställningen är en av våra förstärkta satsningar på en enskild besökargrupp. Syftet är att attrahera ännu fler arkitekter, inredare och designers, såväl svenska som utländska, till mässan, säger Cecilia Nyberg, Projektledare för Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair.

Tillsammans med Daniel Golling, chefredaktör för Forum, har mässan valt ut fem aktuella projekt. Från Norge kommer arkitektfirma Helen & Hard med projektet Prekestolhytte, som är ett hotell. Helen & Hard startade år 1996 och drivs av dess grundare Siv Helene Stangeland och Reinhard Kropf. www.hha.no

Från Island kommer kontoret Kurtogpí som har ritat skolan Borgarfjördur college. Kurtogpí grundades 2004 och drivs av Ásmundur Hrafn Sturluson and Steinþór Kári Kárason. http://www.kurtogpi.is

Finland representeras av Arkkitehtitoimisto K2S Oy/ K2S Ltd med Villa Sarvilahti. Kontoret grundades 2001 och leds av Kimmo Lintula, Niko Sirola och Mikko Summanen. http://www.k2s.fi/k2s.html

Från Danmark kommer Dorte Mandrup Arkitekter som har ritat Munkegårdsskolan. Arkitektkontoret grundades 1999 och drivs av Dorte Mandrup-Poulsen. http://www.dortemandrup.dk

Sverige representeras av Kjellander Sjöberg med bostadsprojektet Stora Katrineberg i Liljeholmen. Kontoret grundades 1998 och leds av Ola Kjellander, Stefan Sjöberg och Mi Inkinen. http://www.ksark.se/projekt/st-katrineberg-2/?typologi&Bostad

Den totala utställningsytan är 120 kvm och fördelas mellan de fem nordiska arkitektkontoren. Utställningsarkitekter är TAF Arkitekter som drivs av Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom. www.tafarkitektkontor.se

– Vi har utgått från arkitektens verktyg i arbetsprocessen, som till exempel datorns CAD-program. Ur denna artificiella symbolvärld har vi hämtat inspiration och skapat en verklig CAD-värld som står som bakgrund till utställningen”, berättar Gabriella Gustafson.

I samband med utställningen kommer det även hållas ett antal föredrag.
Se www.stockholmfurniturefair.com för information om tid och plats.


Borgarfjördur college

Munkegårdsskolan

Utställningsarkitekter är TAF Arkitekter