Pressmeddelande

PINNSTOLAR I NYTOLKNINGAR

Möbelföretaget PYRA premiärvisar unikt stolprojekt på möbelmässan i Älvsjö där sex av våra frä~ samtida fortngivare och konstnärer bjudits in till att fritt utveckla pinnstolens uttryck och funktion. Stolarna är i produktion. och går att beställa.

Formgivare och konstnärer är: Gunnar Cyrén, Ebba Matz, Peter Andersson, Matti Klenell, Kristina Jonasson och Mårten Cyrén. Formgivarna och konstnärerna kommer att närvara i Pyras monter onsdag 7/2 kl. 10- 12 och Torsdag 8/2 12-14. (Gunnar Cyrén endast torsdagen) Monternr: COS:61

-Anledningen till att vi dragit igång detta projekt är att vi velat skapa nya möbler med en gammal tradition. Med ett öppet förhållningssätt har deltagarna träffats och diskuterat ämnet och produkterna. Vi vill med dessa stolar visa att design inte bara handlar om att skala av vår historia utan också om att tillföra mening, säger Ivar Björkman, en av grunderna till Pyra.

Gunnar Cyrén, gör i och med detta projekt debut som möbelformgivare:
"En pinnstol är en pinnstol. Men så ibland.... någon gång... tänker man att det vore intressant att få se den på en ny plats och med kanske nya proportioner. Därför har jag gjort ett försök denna gång och ställt den i baren, eller om man så vill vid telefonen eller någon annanstans där den inte brukar ha sin plats."

Debut som möbelfonngivare är det också för konstnären Ebba Matz: "I min vanliga verksamhet som konstnär vill jag att detjag gör ska fungera mentalt, men jag skulle inte nödvändigtvis kräva att den skulle gå att använda rent fysiskt. Idéen fick jag när jag satt och lyssnade på en föreläsning om konst. Och nu kan jag se att min idé om pinnstolen snarast är en så kallad Leksandsstol."

Peter Andersson, formgivare: "Pinnstolen är en ikon för stolen. Den är sinnebilden av stolen. Vad händer om man sätter in pinnstolen i en föreläsningssal? Javisst, i hundra rader, femtio stolar i varje rad. Går det? Kan man göra så?

Matti Klenell,formgivare: "Utgångspunkten var att göra en möbel med svarvade ben intappade i en sittyta som i sin tur erbjuder fäste för ytterligare svarvade pinnar, berättar Matti. Resultatet blev en möbel som verktyg att sitta på, luta sig mot, spegla sig i, lysa upp med, ställa saker på, eller lägga saker i."

Kristina Jonasson, formgivare: "Valcuumfonnning, att trycka av "symbolen pinnstol", blev min utgångs unkt för projektet, berättar Kristina. Här fick ryggen fungera som måltavla medan sits och ben har fått en underordnad roll. Avtrycket i plastryggen ger veckningar i materialet som på ett konstruktivt sätt ger stadga åt ryggen "

Mårten Cyrén, formgivare: "Min ansats är enkel, liknande någon som gör en pall att sitta på vid mjölkningen, berättar Mårten. Att arbeta med proportion och dimension, sitsens form och samt pinnamas placering och längd, ger funktion, uttryck och en idé om användning."

Projektet kommer också att bl a visas i New York i maj och på Virserums konsthall i sommar. Fotograf är Fredrik Sandin Carlsson