Arvesund Trädesign

Arvesund Trädesign förvandlar gamla lador till moderna möbler

l hela Norrland står tusentals lador kvar ute på åkrarna som en påminnelse om en försvunnen epok i det svenska jordbruket. De lador som inte kan räddas från förfall tar företaget Arvesund Trädesign AB hand om och förvandlar till moderna möbler i nordisk design. En första kollektion är nu klar och presenteras på möbelmässan i Stockholm den 7-11 februari, monternummer B09:29.

Arvesund Trädesign är ett nystartat företag som specialiserat sig på att tillverka möbler av virket från gamla norrländska lador.

- När jag såg alla dessa lador stå och förfalla föddes idén till Arvesund Trädesign, berättar VD:n och grundaren Gunnar Fröberg. Varför inte använda virket i ladorna till någonting annat? Varför inte låta ladornas historia leva vidare i en annan form? Varför inte tillverka moderna möbler i nordisk design av gammalt, starkt virke som utsatts för väder och vind under århundraden. l dag har vi engagerat några av Sveriges främsta möbeldesigners och tillverkningen är i full gång.

Alla lador som rivs dokumenteras noggrant. Dokumentationen följer sedan med möblerna till köparen. Det innebär att när du ställer en möbel frän Arvesund i ditt hem eller kontor så ställer du också in ett stycke svensk historia i ditt rum. Och det var ju precis det som var tanken.

 

Arvesund Trädesign har anlitat fyra designers Jonas Bohlin, Anki Gneib, Leo Thafvelin och Mats Theselius för att skapa en ny och modern design på möblerna. Viktigt har också varit att ta vara på materialets ålder och historiska känsla samtidigt som designen är enkel, ren och funktionell.

Från början var tanken att alla möbler från Arvesund Trädesign enbart skulle tillverkas av gammalt virke. Med tiden har det visat sig att det är bättre att använda det gamla virket till de delar där det kommer till sin rätta och istället göra stommar och ben av nytt virke. På så sätt "hushållar" vi också med det gamla virket. Det är dock enkelt att se skillnad på vad som är nytt och gammalt virke. Allt gammalt virke har fått behålla sin vindpinade och grånade yta och står tydligt ut från det nya, bearbetade virket.

Alla delar som görs i gammalt virke tillverkar Arvesund Trädesign själva på det egna snickeriet ute på Hammarnäshalvön i Jämtland. Övriga delar görs på andra specialsnickerier runt om i landet.