Ljus 2000
Möbelmässan och Ljus 2000 är en årligen återkommande höjdpunkt som mixar möbler och armaturer för både offentlig miljö och hemmiljö. Tillresande branschfolk från hela Norden samlas för att ta del av de senaste nyheterna - inte minst de ljusintresserade. I år gladdes branschen åt det nya offljus-upplägget som innebar att belysningen för offentlig miljö presenterades i sin rätta omgivning tillsammans med möbler för offentlig interiör. Ett lyckat drag och en spännande blandning - därom tycktes de flesta vara eniga. Fagerhults Belysning och systerföretagen Ateljé Lyktan och Aneta fanns allra längst fram i C-hallen. Till veckans höjdpunkter hörde också gruppens visningar av samarbetspartnern Nationalmuseums nya designutställning. En ljusmässa i fin form!

Interiörarmaturen Zora
Interiörarmaturen Zora visas för allra första gången på Möbelmässan/Ljus 2000. Zora är en kompakt armatur som förenar energieffektivitet och dynamik med miljöhänsyn. Ett miljötänkande som tagit sig uttryck i både materialval och design.
Armaturen har utvecklats för T5-ljuskällan och erbjuder stora möjligheter till energibesparing samt en god ljusergonomi med en kombination av direkt och indirekt ljus.
Zora är en armatur för allmänbelysning i kontor, skolor och butiker. Zora lämpar sig utmärkt i alla lokaler av öppnare karaktär.
l sitt grundutförande är Zora en singelmonterad solitär med många förutsättningar att skifta karaktär. Bland annat ges nya möjligheter att skapa sammanhållna armaturrader.


Tinara lockar ögat
Tinara är vårens nyhet bland Fagerhults interiörarmaturer. Tinara är storasyster till Tintra och är avsedd att vara en dekorativ och effektiv belysningslösning som lockar ögat.
Armaturen är uppbyggd i flera lager där glaskupan kontrasterar mot reflektorn och skapar en flerdimensionell effekt.
Tinara finns som pendel-, tak- och väggvarianter som går utmärkt att kombinera med andra armaturer ur Fagerhults inredningssortiment. Tinara är utrustad med kompaktlysrör och HF-don.


Fagerhults katalog är den första interaktiva belysningskatalogen som publiceras på lnternet.
På Fagerhults hemsida www.fagerhult.com finns den kompletta produktkatalogen som dessutom innehåller de allra senaste nyheterna.