En nyintroduktion av
Bruno Mathssons Liggstol mod. 36

Från Värnamo, centrum för svensk möbeldesign kommer ofta uppmärksammade nyheter. Under Internationella Svenska Möbelmässan 2000 i Stockholm återintroducerar Bruno Mathsson International AB Liggstol mod. 36.

I början av 1930-talet arbetade Bruno Mathsson intensivt med att utveckla sina idéer. Han studerade noga "sittandets mekanik" och även nya tillverkningsmetoder. År 1933 började han utveckla en stolserie med sittram av massiv björk och underrede av böjlimmad bok. När han 1936 fick möjlighet att göra en utställning på Rhösska Konstslöjdmuseet i Göteborg, kunde han för publiken visa upp denna stolsserie som kom att kallas Arbetsstol, Vilstol och Liggstol mod. 36.

Utställningen på Rhösska Konstslöjdsmuseet blev Bruno Mathssons genombrott på en större scen och redan 1937 var han representerad på Världsutställningen Paris Expo. Under 1938-39 följde ett flertal utställningar i Europa och USA.

Under Möbelmässan i Stockholm kan man för första gången sedan början på 1950-talet se en nytillverkad Liggstol mod. 36.

- Liggstol mod. 36 är med sin sparsmakade elegans ett ytterligare bevis på Bruno Mathssons storhet som formgivare och det är med stor glädje vi nu tar upp tillverkningen av den igen, säger Mathsson-koncernens VD, Bo Thelander.

 

www.bruno-mathsson-int.se