"En Bruno Mathsson - nyhet, taburetten Anna från 1945"


Från Värnamo, centrum kommer för svensk möbeldesign kommer ofta uppmärksammade nyheter.

 


Taburetten Anna

Under möbelmässan i Stockholm lanserade Bruno Mathsson International AB något så intressant som en postumt utgiven möbel.

Drygt 10 år efter Bruno Mathssons död visas nämligen på den permanenta utställningen, Studio B3, en taburett, ritad av Bruno Mathsson redan år 1945 men inte tidigare tillverkad eller visad.

Efter krigsslutet i den fredsyra som då rådde var Bruno Mathsson mycket kreativ och produktiv. En mängd skisser och idéer lämnade hans ritbord. En del kom till tillverkning: Andra förblev prototyper eller stannade på skissblocket. Av skissen till den nu framtagna taburetten gjorde Bruno Mathsson i den egna snickerifabriken en prototyp. Den kom emellertid aldrig i tillverkning under Bruno Mathssons levnad. Men nu kan den alltså skådas under Möbelmässan i Stockholm. Taburetten har fått namnet Anna.

Bruno Mathsson efterlämnade en rik skatt av ritningar, skisser och prototyper. kvaliteten är hög och flera för allmänheten okända verk skulle förvisso kunna tas i tillverkning. Sådana planer finns också, säger Mathsson - koncernens VD Bo Thelander.

Taburetten Anna, i klassisk Bruno Mathsson-stil med blonda material, böjträ och vackert kluvna ben, är ytterligare ett bevis på Bruno Mathssons storhet som formgivare. Kanske kan den få flera efterföljare i en postumt utgiven serie Bruno Mathsson möbler.

Välkommen till BRUNO MATHSSON INTERNATIONAL´s Hemsidor

E-mail: mail@bruno-mathsson-int.se

Back to