Våra kursledare är fr v:
inredningsarkitekt Jacob Wallér,
tidigare projektansvarig på R.o.o.m,
inredningsarkitekt Robert Öhman
som var ansvarig för R.o.o.m:s norska
projektavdelning och
inredningsarkitekt Johnny Andersson,
tidigare ägare av INTE-butiken.
Tillsammans driver de Inredningsbyrån.com
och leder Sköna hems Utbildningsverksamhet.

Nu startar Sköna hem inredningskurser!

Är du road av inredning men känner att du vill lära dig mer, få större kunskap om färgsättning och se helhetslösningar för det egna hemmet? Eller arbetar du med försäljning inom detaljhandeln och har behov av kompetenshöjning och utveckling i ditt jobb? Då är Sköna hems nya utbildningsverksamhet lösningen!

KURSBESKRIVNING – HEMINREDNING
Kursen vänder sig till dig som har ett stort intresse av inredning men vill få ytterligare inspiration, kunskap och verktyg till att själv kunna förändra och försköna ditt hem. Under två intensiva kursdagar får du grundläggande kunskap inom färg och form. Syftet är att ge dig insikt om alla de beslut som ligger till grund vid en förändringsfas i en bostad. Genom flera praktiska övningar ges du möjlighet att se helhetslösningar, inspireras du att ta initiativ till långsiktiga och ekonomiska beslut i det egna hemmet.

KURSDATUM
Lörsön 67 maj
Lörsön 2021 maj
Lörsön 1718 juni

KURSLEDNING/FÖRELÄSARE
Kurserna leds av Sköna hems inredningsarkitekter
Johnny Andersson, Jacob Wallér och Robert Öhman.

AVGIFT
Kursen omfattar två dagars utbildning i Stockholm, kaffe och luncher ingår. Kursavgift 3 500 kr/kurs. Observera att antalet platser är begränsat!

ANMÄLAN/FRÅGOR
Ring Anna-Maria Odeholm, Sköna hem 08-736 54 52 eller e-post: anna.maria.odeholm@skh.bonnier.se

KURSBESKRIVNING FÄRG & FORM
Kursen vänder sig till dig som arbetar i detaljhandeln. Du vill utvecklas och lära dig mer om färgsättning, materialval och komposition. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kursen ska inspirera och öka personalens kunskap om färg form/design. Ge en tryggare och säkrare grund i sin yrkesroll som rådgivare/inköpare.

KURSDATUM
Måntis 1011 april
Måntis 89 maj
Onstors 78 juni

KURSLEDNING/FÖRELÄSARE
Kurserna leds av Sköna hems inredningsarkitekter: Jacob Wallér, Robert Öhman och Johnny Andersson samt gästföreläsare.

AVGIFT
Kursen omfattar två dagars utbildning i Stockholm, kaffe och luncher ingår. Dessutom allt nödvändigt material, kurskompendium samt diplom.
Kursavgift 7 200 kr exkl moms.

ANMÄLAN/FRÅGOR
Ring Anna-Maria Odeholm,
Sköna hem 08-736 54 52 eller e-post:
anna.maria.odeholm@skh.bonnier.se