Pressmeddelande 97-10-28   English

Royal Scandinavia

Svensk-dansk konst- och designkoncern
bildas för glas, porslin och silver

Orrefors Kosta Boda blir centrum för glaset i "Royal Scandinavia"

Ett skandinaviskt konst- och designföretag kommer att skapas med Royal Copenhagen och Orrefors Kosta Boda som bas. Det nya företaget kommer att heta Royal Scandinavia och blir en internationell slagkraftig designkoncern för glas, porslin och silver. Verksamheten för glas kommer att samordnas från Orrefors Kosta Boda i Småland, som därmed får nya möjligheter att utveckla verksamheten. Royal Copenhagen blir ledande för porslin och Georg Jensen för silver.

En samordnad presentation av dessa individuellt starka kvalitetsvarumärken ger bättre resurser och stärker avsevärt möjligheterna till ökad export. Produkterna med sin unika skandinaviska design och fina hantverk vänder sig till samma kvalitetsmedvetna konsumenter runt om i världen.

Royal Scandinavia kommer att ha ett långsiktigt svenskt ägande om minst 20 procent. Majoritetsägaren Carlsberg kommer på sikt att ytterligare minska sitt ägande i Royal Scandinavia till förmån för ett mer spritt ägande. Utöver en notering av Royal Scandinavia på Köpenhamns Fondbörs övervägs också en notering av aktierna på Stockholms Fondbörs.

För att få till stånd denna lösning har följande överenskommelse, mellan ägarna till Orrefors Kosta Boda, ingåtts:

Scandinavian Equity Partners som äger 64 procent av Orrefors Kosta Boda säljer sin del till det börsnoterade Royal Copenhagen (äger f n 36 procent) och får betalt dels i nyemitterade aktier i Royal Copenhagen och dels i kontanter. På den kommande bolagsstämman kommer att föreslås en namnändring till Royal Scandinavia. Orrefors Kosta Boda blir ett helägt dotterbolag i den nya Royal Scandinavia-gruppen.

Carlsberg minskar i samband härmed sitt ägande från 83 till 64 procent i Royal Scandinavia. Scandinavian Equity Partners kommer att äga 6 procent i det nya företaget. Bolaget får en ny svensk ägare genom bolag som representerar Hans Rausings familjs intressen, som genom att förvärva aktier från Carlsberg kommer att äga 14 procent i den nya konst- och designgruppen. Resterande aktier är spridda på Köpenhamnsbörsen. Scandinavian Equity Partners och bolag som representerar Hans Rausings familjs intressen har tecknat ett ömsesidigt avtal om hembudsskyldighet för att säkerställa ett långsiktigt svenskt ägande om minst 20 procent.

Till ny verkställande direktör i Orrefors Kosta Boda har Olle Marköö, VD för BodaNova - Höganäs Keramik utsetts. Under Olle Marköös sju år som VD har bolagets försäljning fyrdubblats. Olle Marköö är 38 år och civilingenjör med inriktning på industriell ekonomi.

Den nya konst- och designkoncernen kommer att bygga vidare på den starka ställningen på hemmamarknaden i Sverige och Danmark och samarbetet med återförsäljarna kommer att intensifieras. I den framtida exportsatsningen byggs det vidare på det sedan ett år etablerade och framgångsrika samarbetet mellan svenskt glas och danskt porslin och silver. Orrefors Kosta Boda blir centrum för glasverksamheten med fortsatt stark satsning på design och formgivning. Glasverksamheten samordnas således i Småland och kommer att inkludera den danska glastillverkningen i Holmegaard.

Flemming Lindelöv, VD för Carlsberg säger i en kommentar: "Vi är övertygade om att idén att samla det bästa av svensk och dansk konstindustri är riktig och vi ser många nya, spännande möjligheter med samarbetet. Vi minskar gärna vårt ägande i Royal Scandinavia för att uppnå ett mer spritt ägande, men vi vill även i fortsättningen vara en betydande, långsiktig ägare i det nya bolaget. Royal Scandinavia kommer att få vårt fulla stöd i den framtida internationella satsningen, bland annat genom egna butiker".

"Efter en tids turbulens och oro kring det långsiktiga ägandet i Orrefors Kosta Boda är vi mycket glada över att ha fått till stånd denna industriellt mycket spännande lösning som vi är övertygade om kommer att stärka de ingående varumärkenas möjligheter att expandera internationellt", säger Gösta Bystedt, ordförande för Scandinavian Equity Partners.

"I den allt hårdare internationella konkurrensen är det är en stor styrka att kunna presentera de fina kvalitetsvarumärkena Orrefors, Kosta Boda, Royal Copenhagen och Georg Jensen tillsammans. De bildar tillsammans en palett av individuellt starka varumärken med bra produkprogram skapade av de bästa skandinaviska konstnärerna. Vi får nu möjligheter och resurser att utvidga och intensifiera exportsatsningarna", säger Leonhard Schröder, VD för det blivande Royal Scandinavia (f n VD Royal Copenhagen).

För mer information kontakta:
Conni Jonsson, VD EQT Partners tel: 08 - 440 53 01
Leonhard Schröder, VD Royal Copenhagen tel: 0481 - 34 000
Henrik Källén, tf VD Orrefors Kosta Boda tel: 0481 - 34 000
Olle Marköö, tillträdande VD Orrefors Kosta Boda tel: 0481 - 34 000

Carlsberg-gruppen är en av världens stora internationella bryggerigrupper med en omsättning på ca 20 miljarder SEK. Omkring 85% av ölförsäljningen sker utanför Danmarks gränser och i den internationella bryggeriverksamheten ingår export av öl samt lokal produktion på knappt 70 produktionsställen i 40 länder. Gruppen inkl. associerade verksamheter sysselsätter ca 18.500 personer och marknadsför sina varu- märken på omkring 150 marknader.

Scandinavian Equity Partners (SEP) är ett investeringsbolag som förvärvar företag i Norden med utvecklings- och vinsttillväxtpotential. SEP ägs av Investor, AEA och S-E-Banken och förfogar över 2,9 miljarder kronor i riskkapital. SEP har med hjälp av EQT Partners AB som rådgivare, förvärvat -helt eller delvis- förutom andelen i Orrefors Kosta Boda: Brukens Nordic AB, Sabroe Refrigeration A/S, Perlos Oy, Duni AB samt Flexlink AB.

Royal Copenhagen hade 1995/96 en omsättning inom konstindustri på ca 1.400 Mkr och antalet anställda var ca 1870. Företagets produkter i glas, porslin och silver tillverkas i Köpenhamn, Naestved, Hjörring och Kolding. Royal Copenhagen har egen säljorganisation på alla större marknader och driver en internationell detaljhandels-kedja med knappt 80 egna Royal Copenhagen- eller Georg Jensen-butiker i de större städerna världen över.

Orrefors Kosta Boda utvecklar, tillverkar och marknadsför servis-, prydnads- och konstglas under starka varumärken och av högsta kvalitet. Omsättningen 1996 uppgick till 664 Mkr med ca 1 000 anställda. Tillverkningen sker vid sex glasbruk i Småland. Försäljningsbolag finns i USA, Australien och Japan. I övrigt sker försäljningen genom agenter och distributörer i ett 30-tal länder runt om i världen,

Det nya företaget Royal Scandinavia kommer att omsätta ca 2.100 Mkr och ha ca 2.870 anställda.

B A C K