Nova Wood är ett nystartat företag med inriktning på ny teknik vid trätillverkning. Bland produkterna finns golv.