Holmbergsbordet är ett familjeföretag specialiserat på god arbetsergonomi med motordrivet höj- och sänkbart terminalbord för valfri sittande eller stående arbetsställning som främsta produkt. Bordet är utvecklat för att anpassas till människans fysiska möjligheter så att riskerna för belastningsskador minskas samtidigt som produktivitet och trivsel ökar.  
    Många idag vedertagna ergonomibord härrör från Holmbergsbordets pionjärarbete och kontinuerliga produktutveckling. Alla bord är till 99,5% återvinningsbara och tillverkade enligt senaste miljökrav.