Utställningen – Nya Rum
kommer att äga rum på Örebro Konsthall/ Örebro Länsmuseum sommaren 2002 under tiden 14/6- 18/8.

Detta kommer att vara museets/konsthallens första stora satsning på design. Utställningen kommer att visa upp ett urval av samtida formgivare, mer eller mindre etablerade som hanterat en rumslighet -i form av olika uttryck, exempelvis en möbel, ett fysiskt rum eller ett material.

Det är en utställning som vill visa hur innovativ dagens svenska formgivning kan vara. Det kommer att finnas exempel på hur olika problemlösningar i vårt boende hanteras eftersom nya omständigheter i vår miljö gör att nya behov skapas.

Vi vill, och hoppas, att utställningen skall ge besökaren en lustfylld upplevelse och skapa nyfikenhet och förståelse för vad svensk design av idag står för.

Exempel på deltagande formgivare och objekt i Nya Rum:

No Picnic en grupp industridesigner som formgivit den Internationellt prisbelönta sittmöbeln "Ram" samt nylanserade fåtöljen "Lounger".

Eva Schildt "Blomsterbädd"
-en soffspalje för utomhusbruk.
Thomas Bernstrand
taklampan "Do swing",
klädhängaren "Sluk".
Monica Förster
"Cloud", ett mobilt uppblåsbart rum.
Per Sundstedt
"Ving", en nytolkning av gungstol/pinnstol.

Beckmanselever "Kanelbullematta", ett projekt i samarbete med Kinnasand.

Utställningskommisarie: Cathrine von Hauswolff
Utställningsarkitektur, grafisk form: BAS Retail Design Communication

Samtidigt pågår avgångsutställning
Konstindustriella Högskolan i Helsingfors
samt Design Sigvard Bernadotte


Utställningen – Tapauksia
Konstindustriella Högskolan Helsingfors, Finland

Avgångseleverna vid Konstindustriella Högskolan i Helsingfors visar sin slututställning med temat "möte"

Utställningen visar ett urval av formexperiment som producerats under studietiden. Här kommer besökaren
få en inblick i hur den framtida designen
kommer att se ut. Design som kännetecknas av dynamik och stor flexibilitet.


Utställningen – Design Sigvard Bernadotte

"När man ska bedöma ett föremåls kvalitet och skönhet ska man alltid ha dess funktion för ögonen."
Platon (427-347 f Kr)

Sigvard Bernadotte, en av Sveriges mest kända designer kom, medvetet eller omedvetet, att dela Platons synsätt vad det gäller kvalitetsbedömning. Det kan utläsas i hans egen beskrivning av begreppet designer:

"Designern är en man eller kvinna som genom sin talang, utbildning, inspiration och mycket hårt arbete skapar någonting som är funktionellt och vackert för ögat."

Sigvard Bernadotte kom med sin design att förena skönhet och funktion till kvalitativt hållbara produkter. Det speglas i det urval av föremål i silver, tenn, glas, plast och textil som utställningen visar.