Erik Berglund-stipendium

1997 års Erik Berglund-stipendium tilldelades Johan Ejdemo, 28 år och andra-års elev på formgivarlinjen vid Carl Malmstens skola. Johan kommer från Gävle där han är bosatt med sin sambo Anna och deras dotter Rebecca. För närvarande veckopendlar han till Stockholm för sina studier.

Tidigare har han studerat på träteknisk linje vid Polhemsskolan i Gävle, samt ett påbyggnads år vid Torsbergsskolan i Bollnäs. På Polemsskolan har han även läst in naturvetenskaplig linjes matematik, kemi och fysik.  
  Efter studier och värnplikt hamnade Johan på Kriminalvårds anstalten i Gävle,dock ej som intagen, utan som anställd förman i snickeriet. Efter fem år bytte han sedan arbete och anställdes som snickerikompetens vid Profildesign AB i Gävle och producerade där inredningar och specialsnickerier.

Erik Berglunds formgivarstipendium delades ut för första gången i år. Stipendiet, på 25 000 kronor, har instiftats av Stiftelsen för möbelforskning och Interiör & Design, Svenska Mässan, och knutits till Erik Berglunds namn, för att erinra om hans stora insatser på möbelområdet.

Avsikten är att stipendiet skall tilldelas formgivare, som i Erik Berglunds anda gestaltar möbler med både konstnärlighet och god funktion. Det ska utdelas årligen till en elev vid någon av de svenska högskolor, eller andra skolor med jämförbar utbildning, som utbildar möbelformgivare.

Med det här stipendiet ger vi nyutbildade formgivare möjlighet till resor och kanske praktik i nya miljöer och därmed en bättre start i yrkeslivet, säger Per Berg, ordförande i Stiftelsen för möbelforskning som invigde Interiör & Design 97, där en mycket stolt Johan Ejdemo fick ta emot stipendiecheck och diplom ur Erik Berglunds hand.

IH

B A C K