Färska intryck och gamla problem
Bertil Ahlqvist Inredningsarkitekt SIR

Nyss hemkommen från den Skandinaviska Möbelmässan i Bella Center i Köpenhamn och förhandsvisningen av Ericssonhuset vid Lunds norra infart känns det angeläget att dela med sig av synpunkterna.

Varje gång, vid hemkomsten från möbelmässorna i Bella Center, Älvsjö eller Göteborg får jag frågor som; Hur var det i år? Oftast upplever jag det som att frågeställaren vill att jag, som många andra, ska avfärda frågan med att "Det var inget nytt". Jag tillhör den kritiska nyfikna optimistiska delan av människosläktet som alltid finner något spännande. Det här året bjöd mässan i Bella Center på några spännande svenska och danska nyheter. Helst ser jag att de som ställer frågorna nästa gång åker dit och "bildar sig" en uppfattning.

Tyvärr förekommer en tendens att företag utvandrar från mässan till mer centralt belägna lokaler, av bl a ekonomiska skäl, vilket i viss mån åderlåtit mässorna den senaste tiden. Mässorna utgör enastående tillfällen, i första hand för fackfolk, att på en samlad yta i vass konkurrens mellan företagen kunna träffa de ledande producenterna med deras produkter. När vi arkitekter kommer från olika håll av landet för att koncentrerat kunna uppdatera oss beträffande alla nyheter som visas upp hinner vi oftast inte med besök, som vi egentligen borde göra, på alla perifert placerade visningar.

Jag önskar att mässarrangörerna lockar tillbaka flera av utvandrarna. Men då måste de få hjälp att hitta tillbaka. Det finns knep för allt, bara man anstränger sig. Ett sådant knep stod Älvsjömässan för i år, nämligen att flytta de flesta "estetiskt kvalitetsmedvetna" möbelföretagen till ett separat skepp. Bella Center måste försöka att pumpa liv i övervåningarna. Beträffande möbelmässan i Göteborg så ska det bli spännande att se hur de löser sina eventuella problem i detta avseendet.

Stolproducenterna tillsammans med sina formgivare visade framfötterna i Köpenhamn. Att de olika dataskåpen för hemmiljö har kommit för att stanna står fullkomligt klart, i samband med att flera börjat arbeta i hög grad hemifrån.

Det känns också underbart att se hur skickliga formgivare de olika textilföretagen lyckats samla, för att överleva i den hårda konkurrensen. Vi konsumenter kan bara känna oss lyckliga. Ytterligare en god sak för oss konsumenter är de ökade krav som ställts på möbler med hjälp av de nya kvalitetskraven enligt europeiska normer. Vi ska återigen, tack vare de många skickliga producenterna och formgivarna, lyfta fram Sverige i det fokus där vi tidigare befunnit oss inom möbel-, textil- och armaturvärlden.

Beträffande visningen av Ericssonhuset, kunde man utläsa arkitekten Gert Wingårds kontors insatser med utsökta detaljer i lönn, glasbetong, koppar och ett mycket spännande centraltrapphus med steg och räcken av Emmabodas härdade glas. Det var roligt att se, inte minst för mig som varit formgivare för företag i liknande frågor. Beträffande inredningen så kunde arkitekten Peter Lundblad bara ge oss muntlig information med stöd av möbelfoton på kartong. Huset är klart men man har inte kunnat prestera färdiga skisser på inredningen. Det som skrämmer mig särskilt var den okunnighet man visat från företagets sida genom att lämna för kort projekterings och upphandlingstid till disposition åt inredningsarkitekten; Ytterligare ett flagrant exempel på ett allt för vanligt problem. Jag vet inte hur många gånger man ska behöva upprepa det; Inredningen ska projekteras i samband med huset och inte komma när huset är ritat.

  Det är uppenbart att vi SIR-arkitekter måste arbeta hårdare för att tydliggöra vår roll som konstnärer och tekniker, vi ska långt innan beställaren fastnat för något förslag kunna lämna mer eller mindre detaljerade perspektivhandlingar. Vi arkitekter är de enda som klarar av att tydligt kunna redovisa resultatet i förväg, vilket kan inspirera och spara mycket pengar.

Inredningsarkitekt SIR är en beteckning som garanterar en högskoleutbildning på 4 år. Det som krävs av oss är att vi behärskar teknik- och normfrågor. Om en beställare anlitar en s k "inredare" i stället så kan stora problem av ekonomisk karaktär uppstå. I en högskola i Kristianstad kunde jag rädda ett stort belopp genom att ta in en offert på renovering av Bruno Mathssons stolar i stället för att som "konkurrenten" försöka övertyga kunden att köpa nya dyra stolar. Motsvarande besparingar görs titt som tätt av SIR-kollegor, inte minst när man föreskriver eller ritar in möbler av god kvalitet som håller både för kroppens och tidens nötning. Det är inte bara skönt för oss utan också tryggt för uppdragsgivaren att vi är fria i vårt förhållande och utan bindningat till tillverkar- och leverantörsledet. Vi kan vara helt trogna våra uppdragsgivare. Och det är ofta till ekonomisk fördel.

När vi arbetar med att tydliggöra vår roll inom bygg och inredningsbranschen, så är det bl a mot byggherrar som ibland med totalentreprenad tagit hand om projekteringen till 80 procent och mer eller mindre glömt inredningsdelen, de sista 20 procenten av arbetet. De 20 procenten kan betyda 50 procent av helhetsintrycket. Alltför ofta lämnas detta till självutnämnda experter hos byggentreprenören eller uppdragsgivaren, totalt oskolade inom området. Vi arkitekter måste lyfta fram våra många estetiskt kvalitetsmedvetna företag.

Inredningsarkitekter SIR projekterar inredning för offentlig miljö, dvs allt från restauranger, butiker, hotell och kontor till sjukhus, förvaltningsbyggnader och teatrar. Inredning av privathem förekommer också (det är inget lyxyrke), många av oss är verksamma som skribenter och illustratörer i tidningar och tidskrifter, på det viset tar allmänheten del av vår kunskap.

Alla SIR-arkitekter har också möjlighet att arbeta med formgivning. Vid planeringen av en villa i BO 97 i Staffanstorp så önskade jag ha en speciell utformning av sängens huvudgavel och en ny design på ett sängbord till sovrummet för att användaren steglöst skulle kunna sitta och läsa, men också för att de elementen stärkte rumsgestaltningen. Oftast möter vi sådana problem och ser sådana möjligheter och SIR-arkitekten kan finna och skapa en bra lösning.

Det är alltså en viktig skillnad på inredningsarkitekt SIR och en "inredningsarkitekt". Vem som helst kan kalla sig så. Det är viktigt att veta när man planerar för sin inomhusmiljö. Mer arbete för SIR-arkitekter innebär mer sålda kvalitetsmöbler, bättre ekonomi för köparen, bättre profilmässigt resultat för uppdragsgivaren, deras profil är ju ofta ett viktigt element i deras marknadsföring, och alltså bättre förtjänster.

Nu har jag försökt mig på att fuska i skriftställarens, journalistens yrke, vilket har vissa likheter med mitt eget avseende den moraliska ansatsen till oberoendet. Jag förstår hur svårt det måste vara att på motsvarande sätt fuska i mitt yrke, utan utbildning och erfarenhet. Jag hoppas emellertid att budskapet trots allt har gått fram.

Bertil Ahlqvist Inredningsarkitekt SIR
Homepage:
Bertil Ahlqvist