Station Triangeln i Malmö får Kasper Salin-priset 2011. Den finaste utmärkelsen för byggnadsverk av hög arkitektonisk klass i Sverige som delas ut en gång om året. ” för ett ovanligt konsekvent genomförande av en tydlig och insiktsfull arkitektonisk idé ”, skriver juryn. Arkitekt för verket är KHR AS arkitekter och SWECO Architects AB genom designansvarig arkitekt Nille Juul Sørensen och uppdragsledare Lars Lindahl på uppdrag av dåvarande Citytunnelprojektet.

Årets Bostadspris går till Atriumradhusen Äppelträdgården i Göteborg. ”Ett inspirerande exempel på komplettering av ett miljonprogramsområde”, skriver juryn i sin motivering. Priset togs emot gemensamt av byggherrens representanter Magnus Borglund från White Arkitekter och Sven Steen från FO Peterson & Söner som byggt tillsammans. Arkitekterna SAR/MSA Mikael Stenqvist och Thomas Landenberg närvarade också.Stortorget i Gävle får årets Sienapris för bästa offentliga miljö. Juryn motiverar sitt val med att ”omdaningen har gjorts med ett stort grepp passande för den stora uppgiften, vilket har gett gävleborna ett centralt stadsrum med stark egen identitet … präglat av både aktualitet och hållbarhet”. Arkitekt är Andersson Jönsson Landskapsarkitekter genom landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Jönsson och landskapsarkitekt LAR/MSA Stina Elonsson på uppdrag av Gävle kommun.

Årets Guldstol i kategorin produkt går till stolen Ru Chair. Juryn skriver i sin motivering att ”med sin nätta och diskreta profil är Ru Chair både nyskapande och upplyftande egensinnig”. Office for design genom Shane Schneck är stolens designer. HAY har producerat.


Till årets bästa arkitekturkritiker har juryn utsett Per Wirtén ”för hans förmåga att med en kombination av personligt tilltal och fakta göra ytterstaden synlig för alla”.Mer om juryns motiveringar och pressbilder finns på arkitekt.se

F ör mer information går det bra att kontakta
Pehr Mikael Sällström, tel 08-50557700 eller per mobil 070-6055033.
Swedish Association of Architects