STIFTELSEN FORSNÄSFONDEN


Forsnäspriset 2003
Syftet med det nordiska Forsnäspriset är att stimulera intresset för tekniken med formpressning av laminerat trä som möbelmaterial. Det utdelades första gången år 1983. Priset är ett inramat diplom med en formpressad stolsits från år 1896. Formgivaren av den belönade produkten får ett stipendium på 50 000 SEK.

Kriterier vid jurybedömningen
Produkterna ska ha kommit i produktion eller som prototyp under de senaste två åren och ska kännetecknas av god
form eller av att tekniken med formpressning använts på
sätt som förtjänar att uppmärksammas.
Hänsyn skall också tas till produkternas kommersiella
möjligheter.

I år utdelas till priset till
SWEDESE MÖBLER AB, Vaggeryd, Sverige
för pallen TWISTER
Formgivare: YURIKO TAKAHASHI

Prisutdelning sker vid invigningen av Stockholm Furniture Fair den 5 februari

Juryns motivering:
”Pallen TWISTER får Forsnäspriset för självständigt
formspråk, vilket juryn uppfattar som både funktionellt,
lustfyllt och humanistiskt. I grupp blir den rumsskapande
och förmedlar vågor av värme och lek, som kan fresta
betraktaren att lägga sig ned och lyssna till vågorna.”

Årets jury:
Arkitekt SIR/MSA professor Åke Axelsson, Vaxholm
Arkitekt SIO Lena Strömberg, Helsingfors
Arkitekt MDD Hanne Hjort, Köpenhamn

Mer information om pallen Twister: www.swedese.se