Formex, Nordens största fackmässa inom inredning, design och presentartiklar, arrangeras av Stockholmsmässan två gånger om året. Vårmässan har denna gång "Livsmönster" som övergripande tema. Mönstren har de senaste åren blivit en viktig trend inom inredningsbranschen.

Bland inredningstrenderna som har kommit under de senaste säsongerna är en trend särskilt påfallande och allmängiltig: mönster. Mönstren har brett ut sig så till den grad att de finns representerade i samtliga aktuella trendteman. Vare sig vi inreder romantiskt, lekfullt, stramt eller med barock inspiration så kommer vi inte undan blommor, ränder, rutor, abstrakta mönster, fototryck, reliefer med mera. Mönstren kan vara tryckta, vävda, laserskurna, de reser sig ur tuftade mattor eller blästras i glas. Denna nya mönstervärld har Formex tagit fasta på inför vårmässan. Temat för hela mässan heter "Livsmönster". På entrétorget kommer det att finnas en stor utställning kring ämnet som har gestaltats av arkitektgruppen Marge i samarbete med Paula Malm.

– På hela mässan kommer besökaren att hitta exempel på olika livsmönster, säger Maria Strandberg, projektledare för Formex. Hur vi inreder, speglar ju vårt sätt att leva. Inspirationsutställningarna handlar denna gång om barnrummet och om köket, där vi ofta visar vilket slags liv vi lever.

I barnutställningen har Karin Mannerstål, känd som designer och inredare i tv-programmet "Äntligen hemma" fått fria händer för att inreda ett barnrum.

Lars Eriksson, mannen bakom företaget Kring mat, kommer att skapa en köksutställning med utgångspunkten i köket som mötesplats.

– Det vräkiga designade köket som ingen lagar mat i, känns inte så intressant längre. Däremot vill vi gärna se kök som fungerar som det nya vardagsrummet, där vi inte bara lagar mat utan även jobbar och umgås, säger Maria Strandberg.

Jan Rundgren, kreativ chef på Svenska Moderådet kommer också att visa mönster i trendutställningen.

Formex är Nordens största fackmässa inom inredning, design och presentartiklar. Drygt 600 utställare fyller två mässhallar (A-hallen och C-hallen) med en bruttoyta om 45 000 kvm. Formex vårmässa brukar besökas av 18 000 inköpare, designers och branschfolk.

För mer information, se www.formex.se eller kontakta Imke Janoschek, pressansvarig affärsområde inredning, imke.janoschek@stofair.se, tfn +46 8 749 52 94.