KONCEPTDESIGN 
- en diskussion om designbegreppet 
22.1. – 12.3.2006, Kopparsmedjan, Fiskars


Anders Ljungberg 2002. Container/Entertainer. Silver, silicone, fresh water pearls
Defyra 2004. Trälampa. Foto på trä, glödlampor. Foto: Nationalmuseum, Stockholm


Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars fortsätter det redan avslutade nordiska Designåret 2005. Vi har den stora glädjen att i Fiskars få presentera utställningen Konceptdesign – en diskussion om designbegreppet, som var Designårets huvudutställning i Sverige. Utställningen är producerad av Sveriges Nationalmuseum.

Konceptdesign är inte ett uttryck eller en stil. Det är ett förhållningssätt, ett kritiskt sådant. Det är fråga om design som identifierar och undersöker problem, ställer frågor, analyserar invanda beteenden, kulturella möten och krockar. Design som kritiserar massproduktion och miljöförstöring.

Konceptdesignens syfte är inte att ta fram objekt som ska massproduceras och säljas. 
Istället vill man låta objekten stimulera till debatt mellan designer, industri och allmänhet. Utställningen är en synpunkt på vår uppfattning av den svenska formgivningen, en motreaktion till det reducerade funktionalistiska formspråket. Utställningen är också en analys om ett fenomen och om den pågående diskussionen om det. 

Cilla Robach har fungerat som utställningens kurator. Alla objekt i Konceptdesign är gjorda i Sverige under åren 1995 - 2005. 

Konceptdesign har visats på Sveriges Nationalmuseum i Stockholm 28.4 – 2.10.2005 och på Malmö Form/Design Center 28.10.2005 – 8.1.2006.

Vi tackar följande företag och organisationer, som möjliggjort visandet av utställningen i Fiskars: Fiskars Oyj Abp, Kulturfonden för Sverige och Finland, Oy Arla Foods Ab, Sveriges Ambassad, Helsingfors, Tapahtumat M.A.T. Oy och Handelsbanken, Ekenäs.

Ytterligare information: 
Industridesigner Antti Siltavuori, tel. 050 569 5111, antti.siltavuori@archdesign.fi
Utställningskoordinator Pirkko Tuukkanen, tel. 040 511 4780, pirkko.tuukkanen@pirkkot.pp.fi

Utställningskansli
+358 (0)19 277 7500
exhibitions@onoma.org 

ONOMA
Tornursbyggnaden
10470 FISKARS
Tel +358 (0)19 2777 500
Fax +358 (0)19 2777 501
onoma@onoma.org
Öppet ti-sö 12.00-17.00