Pressmeddelande Stockholm 98-12-22
newscand.JPG (22593 bytes)
Skandinavisk design på cd-rom och i ny bok

Skandinavisk och svensk design fortsätter sitt segertåg i världen och intresset har sällan varit större än nu. Ett tecken på det är den skandinaviska designutställningen New Scandinavia som invigs i Köln den 18 januari.

För att ge ett bestående intryck av utställningen släpps vid årsskiftet en bok och cd-rom som bland annat beskriver de föremål och den design som visas upp. Dessutom förbereds en hemsida om utställningen på Internet.

- Mötet mellan kultur och IT är otroligt spännande, säger Thomas Holmström, VD för ELD Interaktiv Produktion som står bakom cd-romskivan och boken.

beskrivning.JPG (13492 bytes)

En av nästa års stora begivenheter för skandinavisk design är den prestigefyllda utställningen New Scandinavia som inleds den 18 januari på Museum für Angewandte Kunst i Köln. Utställningen som tillkommit på initiativ av den Svenska ambassaden i Bonn och museet i Köln. New Scandinavia kommer att pågå till och med april, sedan går utställningen vidare för att visas i München under hösten. Utställningen visar nutida skandinavisk design och drygt 150 designers är representerade. Eftersom invigningen av utställningen såväl i tid som plats ligger i direkt anslutning till den stora internationella möbelmässan i Köln räknar arrangörerna med ett mycket stort genomslag. För att möta detta intresse har en bok och cd-romskiva om utställningen producerats.

I cd-rom presentationen exponeras samtliga föremål som ingår i utställningen. Den kompletterar boken där journalister, designers och andra "formmänniskor" ger sin syn på vad som ger den skandinaviska designen sin särprägel och genomslagskraft. Boken behandlar också tendenser och traditioner inom skandinavisk form och ger en god bild av den samtida designscenen.

- Att komplettera boken med en cd-rom med mulimediateknikens alla fördelar är ett bra sätt att presentera form och design. Därmed kan vi intressera fler att lära sig mer om skandinavisk design, hoppas Thomas Holmström.

Förutom att det är enklare att söka efter specifika objekt med sökverktyget på cd-romskivan, innehåller den också länkar till relevanta hemsidor.

- Genom kopplingen till informationsteknologi är det här ett bra exempel på när den moderna tekniken kan hjälpa kulturen att nå ut till fler, kommenterar Thomas Holmström.

Initiativet till boken har tagits av Museum für Angewandte Kunst och Ytterborn & Fuentes, konsulterande byrå inom corporate design. Cd-rom presentationen är gjord av ELD Interaktiv Produktion, ett av Skandinaviens ledande företag för interaktiv kommunikation.

Boken som är på 88 sidor i fyrfärg säljs tillsammans med cd-rom presentationen. Produktionen är två språkig, engelska och tyska. Från och med januari kan bok och cd-rom beställas via www.bokus.com.

För mer information

ELD Interaktiv Produktion
Ingela Ferdinandsson, projektledare
Tfn: 08-5979 961 00 mobil: 070-607 70 20
e-post: ingela@eld.se

Besök vår hemsida www.newscandinavia.com

 

 

More about